2. termín přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Dne 4. května 2018 byl ředitelkou školy PaedDr. Evou Klasovou vyhlášen 2. termín přijímacího řízení ke vzdělání ve školním roce 2018/2019.

Příjem přihlášek do 18. května 2018 osobně nebo poštou na adresu SŠ a JŠ Volyně, Lidická 135, 38701 Volyně.

Celkové počty přijímaných žáků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):

Název oboru vzdělání:

Kód oboru:

Počet přijímaných:

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

6 žáků

Přírodovědné lyceum

78-42-M/05

8 žáků

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

5 žáků

Střední vzdělání s výučním listem (denní studium):

Název oboru vzdělání:

Kód oboru:

Počet přijímaných:

Cukrář  

29-54-H/01

5 žáků

Pro obory vzdělání:                 

                                               Cukrář                                  29-54-H/01

                                              Sociální činnost                  75-41-M/01

 

je povinnou součástí přihlášky ke vzdělávání potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru (potvrzení lékaře přímo na přihlášce ke vzdělávání).

Dodatečně bylo dne 16.5.2018 vyhlášeno přijímací řízení 

Celkové počty přijímaných žáků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):

Název oboru vzdělání:

Kód oboru:

Počet přijímaných:

Sociální činnost

75-41-M/01

2 žáci

Přijímací řízení včetně případné přijímací zkoušky pro obory vzdělání zakončené maturitou  proběhne dne 28. května 2018. Rozhodnutí budou k dispozici v sekretariátu školy od 10.00 hod v hlaní budově školy Lidická 135, Volyně.

Další informace