4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Dne 26.8.2019 bylo vyhlášeno 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání pro čtvrté kolo přijímacího řízení do 13. září 2019. Přijímací řízení proběhne 20. září 2019.

Pro obory vzdělání:                Sociální činnost                    75-41-M/01 

                                               Cukrář                                  29-54-H/01

je povinnou součástí přihlášky ke vzdělávání potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
ke vzdělávání zvoleného oboru (potvrzení lékaře přímo na přihlášce ke vzdělávání).

 

Celkové počty přijímaných žáků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):

Název oboru vzdělání:

Kód oboru:

Počet přijímaných:

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

8 žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

2 žáci

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

6 žáků

 

Střední vzdělání s výučním listem (denní studium):

Název oboru vzdělání:

Kód oboru:

Počet přijímaných:

Cukrář  

29-54-H/01

9 žáků

 

Další informace