Akce školy

St, 12/09/2018

Studenti třídy SC2 dne 12.9.2018 navštíví provoz v chráněné dílně v Týně nad Vltavou, kde firma Rumpold provádí zpracování odpadu. Odjezd v 8.00 hod z Volyně.

Exkurze je hrazena Jihočeským krajem v rámci akce "Škola zajistí, kraj zaplatí."

Po, 10/09/2018 - Pá, 21/09/2018

Od 10.9. 2018 do 14.9.2018 budou studenti tříd VS2 a VS3 uplatňovat své získané teoretické znalosti v praxi. Tyto vědomosti doplní dalšími dovednostmi.

Od 10.9.2018 do 21.9.2018 si studenti tříd VS4 a SC4 vyzkouší, jak se zapojit do pracovního procesu ve zvolené odbornosti.

Čt, 06/09/2018 - Po, 17/09/2018

Burza učebnic

6. a 7. 9. 2018 bude probíhat příjem učebnic. Podepsané učebnice s cenou můžou studenti nosit do učebny č.8 od 7.30 hod .

Prodej iučebnic proběhne 14.9. a 17.9. 2018 ve stejné učebně.

garantem akce je Mgr. Julie Filipová a Ing. Hana Voldřichová

Úspěchy školy

Dne 2.11.2018 naše děvčata obsadila ve florbalovém turnaji ve Strakonicích 1. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v kole krajském.

Obhájili jsme titul Světová škola. Pod vedením Mgr. Romany Šafránkové a týmu našich studentů jsme obhájili titul Světová škola.

Světová škola je místem, kde

globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy

se studenti pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě

studenti, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice

studenti identifikují místní problémy s globálním přesahem a snaží se o jejich řešení

Dne 18.9.2018 se naši žáci zúčastnili lehkoatletického poháru v Blatné.  Družstvo obsadilo 4. místo.  Pavla Brejchová získala dvě druhá místa. Děkujeme všem za reprezentaci školy a všem účastníkům blahopřejeme.

Další dny otevřených dveří 18.1. a 15.2. 2019

Děkujeme za účast na Dnech otevřených dveří v roce 2018 a těšíme se na Vaši návštěvu na dalších dnech otevřených dveří v roce 2019.

18. ledna 2019

15. února 2019

vždy od 12.00 hod do 17.00 hodin.

Po domluvě lze navštívit naši školu kdykoliv.

Dny otevřených dveří

 Pro školní rok 2018/2019:

  •   5.10.2018
  •   9.11.2018
  • 18.  1.2019
  • 15 . 2.2019

Vždy od 12.00 hod do 17.00 hod

Po předchozí domluvě lze navštívit školu kdykoliv!

Další informace

Přijímací řízení

Pro školní rok 2018/2019 se  konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů:

Český jazyk

Matematika

Vzorové testy jsou ke stažení na www. cermat.cz

Termín konání zkoušek : 12. a 16. dubna 2018

Pro učební  obor Cukrář se přijímací zkouška nekoná!

Podrobnosti pro přijímací řízení níže.

Další informace
Galerie: 

Zdravotnický asistent

Dle rozhodnutí Rady Jihočeského kraje zřizovatel nesouhlasil se zápisem nového oboru zdravotnického asistenta od 1.9.2018.

Obor zdravotnický asistent nebude ve školním roce 2018/2019 otevřen na naší škole.

 

Titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

V pondělí 4. listopadu 2013 se Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Udělení titulu fakultní školy je pro naši školu velkou poctou.

Další informace
Galerie: 

Cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistika jako volitelná specializace

Pro studenty oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání  jsme od letošního školního  roku 2013/2014 připravili možnost rozšířit své vědomosti o volitelné předměty cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistiku. Ke své odbornosti tak naši absolventi přidají další specializaci, která v kombinaci s rozšířenou výukou jazyků zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce i úspěšnost v dalším vzdělávání.