Adaptační kurz

Po, 05/09/2011 - Pá, 16/09/2011

V době od 5.9.2011 do 16.9.2011 budou probíhat třídenní adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků. Kurzy jsou další aktivitou v rámci projektu OP VK Rovné příležitosti novými metodami pro žáky střední školy  v oblasti sociální, vzdělávací a profesní orientace. Služby spojené s organizací kurzů zajišťuje ops Prevent Strakonice. Cílem projektu je zlepšení sociální adaptace jedinců v novém třídním kolektivu a prevence sociopatologických jevů.  Všechny aktivity budou zdokumentovány v ideozáznamem a fotografiemi.

Pobyt je plně hrazen z prostředků EU a rozpočtu ČR.