Akce školy

Valentýnské faitradové pralinky

Čt, 14/02/2019

Dne 14.2.2019 bude opět uskutečněn prodej valentýnských fairtradových pralinek. Čokoládové pralinky z fairtradové čokolády budou vyrábět naši cukráři. Prodej bude realizován ve vestibulu školy a za pamlsek zaplatíte 5 Kč.

Zisk bude věnován na charitativní účely.

Gerontooblek aneb zkusme si být staří

Út, 12/02/2019

Pod vedením Jany Horvátové si naši studenti oboru sociální činnost vyzkoušeli,  jaké je to být starý. Studentky se nejprve teoreticky seznámily, jak pracovat se seniory a pak si samy vyzkoušely, jak se takový člověk cítí.

Gerontooblek je oblečení se závažím, které má simulovat zhoršenou hybnost,. Součástí jsou i tmavé brýle, které omezují naše vidění a rukavice, které zhorší hmat a jemnou motoriku.

Cílem projektu je zvýšit empatii budoucích pečovatelek se svými klienty - seniory.

Práce s imobilním klientem

Čt, 07/02/2019

Dnešní den se studenti oboru sciální činnost zúčastnili projektového dne s odborníkem z praxe na téma práce s imobilním klientem. Studentky se naučili, jak pracovat s klienty, kteří mají problémy s pohybem. Bc.& Mgr. Marcela Kryski našim studentům předvedla i postupy, které jim při manipulaci velmi pomůžou. Neocenitelnou pomocí je také předvedení vhodným pomůcek.

 

Projektový den s cukráři ze Straubingu

St, 16/01/2019

Již tradičně nás navštívilo 10 studentů oboru Cukrář z bavorské Berufsschule 1 ze Straubingu. Společně s našimi cukráři vyráběli sladkosti s valentýnským motivem.

Vánoční fairtradový prodej

Út, 11/12/2018

V klubu školy v budově č. 135 proběhne pod vedením Mgr. Romany Šafránkové a Ing. Jiřiny Vilánkové prodej fairtradových výrobků. Těšit se můžete na kávu, čaj, maiokové chipsy, kakao a další potraviny.

Výtěžěk z této akce bude zaslán na charitativní účely.

Další informace

Odborná exkurze do chráněné dílny V Týně nad Vltavou

St, 12/09/2018

Studenti třídy SC2 dne 12.9.2018 navštíví provoz v chráněné dílně v Týně nad Vltavou, kde firma Rumpold provádí zpracování odpadu. Odjezd v 8.00 hod z Volyně.

Exkurze je hrazena Jihočeským krajem v rámci akce "Škola zajistí, kraj zaplatí."

Souvislá odborná praxe

Po, 10/09/2018 - Pá, 21/09/2018

Od 10.9. 2018 do 14.9.2018 budou studenti tříd VS2 a VS3 uplatňovat své získané teoretické znalosti v praxi. Tyto vědomosti doplní dalšími dovednostmi.

Od 10.9.2018 do 21.9.2018 si studenti tříd VS4 a SC4 vyzkouší, jak se zapojit do pracovního procesu ve zvolené odbornosti.

Burza učebnic

Čt, 06/09/2018 - Po, 17/09/2018

Burza učebnic

6. a 7. 9. 2018 bude probíhat příjem učebnic. Podepsané učebnice s cenou můžou studenti nosit do učebny č.8 od 7.30 hod .

Prodej iučebnic proběhne 14.9. a 17.9. 2018 ve stejné učebně.

garantem akce je Mgr. Julie Filipová a Ing. Hana Voldřichová

Fairtradová snídaně

Út, 15/05/2018

Dne 15.5.2018 proběhne již tradičně fairtradová snídaně. Těšit se můžete na cookies koláčky vanilkové a čokoládové (vyrobené z fairtradových surovin v naší cukrárně) a fairtradovou kávu, čokoládu nebo čaj. Od 20.dubna 2018 bude zahájen prodej kupónů. Snídaně i s donáškou Vás vyjde na 30 Kč.

Čistý výtěžek  z této akce zašleme na humatinární účely.

Den Země

Út, 24/04/2018

Dne 24.4.2018 se již tradičně uskuteční Den Země-

Studenti 1. ročníků půjdou uklízet veřejné prostory města Volyně, které také užívají a Studenti tříd SC3 a studenti oboru Přírodovědné lyceum si připravili pro nejmenší žáčky z MŠ a ZŠ Volyně program zaměřený na naše životní prostředí.