Akce školy

Vánoční fairtradový prodej

Út, 11/12/2018

V klubu školy v budově č. 135 proběhne pod vedením Mgr. Romany Šafránkové a Ing. Jiřiny Vilánkové prodej fairtradových výrobků. Těšit se můžete na kávu, čaj, maiokové chipsy, kakao a další potraviny.

Výtěžěk z této akce bude zaslán na charitativní účely.

Další informace

Odborná exkurze do chráněné dílny V Týně nad Vltavou

St, 12/09/2018

Studenti třídy SC2 dne 12.9.2018 navštíví provoz v chráněné dílně v Týně nad Vltavou, kde firma Rumpold provádí zpracování odpadu. Odjezd v 8.00 hod z Volyně.

Exkurze je hrazena Jihočeským krajem v rámci akce "Škola zajistí, kraj zaplatí."

Souvislá odborná praxe

Po, 10/09/2018 - Pá, 21/09/2018

Od 10.9. 2018 do 14.9.2018 budou studenti tříd VS2 a VS3 uplatňovat své získané teoretické znalosti v praxi. Tyto vědomosti doplní dalšími dovednostmi.

Od 10.9.2018 do 21.9.2018 si studenti tříd VS4 a SC4 vyzkouší, jak se zapojit do pracovního procesu ve zvolené odbornosti.

Burza učebnic

Čt, 06/09/2018 - Po, 17/09/2018

Burza učebnic

6. a 7. 9. 2018 bude probíhat příjem učebnic. Podepsané učebnice s cenou můžou studenti nosit do učebny č.8 od 7.30 hod .

Prodej iučebnic proběhne 14.9. a 17.9. 2018 ve stejné učebně.

garantem akce je Mgr. Julie Filipová a Ing. Hana Voldřichová

Fairtradová snídaně

Út, 15/05/2018

Dne 15.5.2018 proběhne již tradičně fairtradová snídaně. Těšit se můžete na cookies koláčky vanilkové a čokoládové (vyrobené z fairtradových surovin v naší cukrárně) a fairtradovou kávu, čokoládu nebo čaj. Od 20.dubna 2018 bude zahájen prodej kupónů. Snídaně i s donáškou Vás vyjde na 30 Kč.

Čistý výtěžek  z této akce zašleme na humatinární účely.

Den Země

Út, 24/04/2018

Dne 24.4.2018 se již tradičně uskuteční Den Země-

Studenti 1. ročníků půjdou uklízet veřejné prostory města Volyně, které také užívají a Studenti tříd SC3 a studenti oboru Přírodovědné lyceum si připravili pro nejmenší žáčky z MŠ a ZŠ Volyně program zaměřený na naše životní prostředí.

 

Studijní pobyt v Granadě v rámci projektu NIDV

Ne, 22/04/2018 - So, 28/04/2018

ZPRÁVA Mgr. Pavly Bartuškové ZE STUDIJNÍHO POBYTU

realizovaného v rámci projektu Globálního rozvojového vzdělávání 2018

Ve dnech 22.4. – 28.4. 2018 jsem se zúčastnila studijního pobytu v Granadě ve Španělsku v rámci globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) společně s dalšími jedenácti učiteli z celé republiky a dvěma skvělými průvodkyněmi z NIDV, které se nám věnovaly od přípravné schůzky počínaje až do konce pobytu.

Náš program začal v pondělí 23.4. přijetím na státní správě Junta de Andalucía v Granadě na úřadu pro vzdělávání, kde jsme byli seznámeni se systémem španělského školství.

V dalších dnech jsme navštívili několik humanitárních organizací a škol. Z humanitárních organizací bych zmínila organizaci Madre Coraje, tato organizace uskutečňuje projekty zaměřené na recyklaci, na dostupnost pitné vody v některých oblastech Afriky, podporuje zejména ženy v těchto oblastech. Z dalších organizací bych ještě jmenovala Andaluskou asociaci solidarity rozvoje (ASAD), i tato organizace cílí zejména na ženy v Kambodži, Guatemale nebo v jedné z nejchudších zemích světa Guinei – Bissau. Řadou svých dalších projektů oslovuje ASAD i školáky nebo přímo na ulicích např. formou hudební, divadelní širokou veřejnost. Upozorňují na globální problémy, udržitelný rozvoj, podporu a pomoc nejvíce znevýhodněným lidem po celém světě. Další organizace byly více zaměřeny na pomoc přistěhovalcům. Zajímavá byla i návštěva španělského Červeného kříže založeného v roce 1864, o jehož činnosti není potřeba se rozepisovat.

Profesně pro mě byly velice přínosné i návštěvy několika španělských škol. V úterý jsme navštívili Colegio Ave Maria Casa Madre, jedná se o křesťanskou školu, která ale respektuje  i jiná vyznání a ideologie a vzdělává žáky od šesti let do šestnácti let. Tato škola se snaží vytvářet hodnoty a znalosti u svých studentů potřebné pro zachování životního prostředí pro budoucí obyvatelstvo prostřednictvím mnoha projektů.

Jeden z projektů, který mě jako biologa zaujal, je reintrodukce ohroženého žebrovníka Waltlova, jedná se o druh mloka, který se vyskytuje na Pyrenejském poloostrově a v Maroku. Tento druh byl dříve hojný i v řece Darro, která protéká Granadou. Do projektu jsou zapojeni nejen studenti, pedagogové, ale i rodiče, ekologové, herpetologové. Projekt je celosvětově unikátní a úspěšný. V různých nádržích v okolí Alhambry se daří přirozená reprodukce tohoto druhu.

Součástí programu byla také návštěva vědecko-technického parku Parque de las Ciencias, kde mě uchvátil skleník s tropickými motýly, ale i interaktivní expozice zaměřená na lidské tělo   a mnoho dalších.

Ve volných chvílích jsme mohli poznat Granadu očima turistů, uchvátila nás pevnost Alhambra, Albaicín se svými strmými, úzkými uličkami, zasněžené vrcholky Sierry Nevady, všude rostoucí pomerančovníky a samozřejmě španělská gastronomie.

Celá mobilita byla perfektně organizačně zajištěná a po celou dobu jsme měli k dispozici nejen naše dvě skvělé průvodkyně z NIDV, ale i jazykové průvodkyně, studentky z ČR a SR, které v Granadě studují, a nás po Granadě provázely a tlumočily nám.

Studijní cesta je velice přínosná, protože zvyšuje všeobecný přehled, znalosti globálních témat, schopnost připravit studenty na problémy, které je čekají v rychle se měnícím světě, jako např. klimatické změny, začleňovat tyto problémy do výuky, více studenty motivovat, v neposlední řadě se otevírá a rozvíjí spolupráce s kolegy z jiných škol.

 

 

 

 

 

 

 

Další informace

Výchova k uvědomělé spotřebě aneb klimatická snídaně

St, 21/02/2018

jedná se o výukový program zaměřený na pochopení vlivu spotřebního chování na změny klimatu.

Studenti získají celkový přehled o problematice klimatických změn. Dozvědí se o významu regionálních potravin, které jsou ke klimatu nejvíce šetrné. Nakoupené potraviny, které se běžně konzumují k snídani studenti posnídají. Během semináře pak společně zjišťují původ, zpracování, balení a transport jednotlivých potravin a jejich dopady na emise skleníkových plynů a globální změnu klimatu.

Celý seminář je veden badatelským způsobem. Studenti hledají způsob spotřebního chování, které nejvíce odpovídá udržitelnému rozvoji.

Výstava "Jídlo nás spojuje"

St, 21/02/2018 - St, 14/03/2018

"Jídlo nás spojuje" je putovní výstava o zemědělství, přístupu k potravinám a našem vztahu k jídlu.

Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule. Svým spotřebním chováním ovlivňujeme, jak bude tento systém v budoucnu fungovat a jaké dopady bude mít na stav naší planety. Výstava "Jídlo nás spojuje" sleduje dopady klimatické změny na zemědělství, hledá řešení pro udržitelnou produkci potravin a poukazuje na sílu spotřebitelů a spotřebitelek změnit současný potravinový systém k lepšímu.

Výstavou chceme upozornit na nerovnoměrnou distribuci potravin – na světě totiž existuje dostatek jídla pro všechny – a vliv změny klimatu, což má za následek odchod lidí z venkovských oblastí do měst anebo do ciziny. Lidé opouštějí domov nejen kvůli válečným konfliktům a nestabilitě, ale právě také kvůli hladu a dopadům klimatické změny.

 

http://www.pestujplanetu.cz/aktuality/76-vystava-jidlo-nas-spojuje-proje...

Fairtradové pralinky pro zamilované

St, 14/02/2018

Nejen zamilovaní si mohou dne 14.2.2018 koupit fairtradové čokoládové cukrovinky z naší cukrárny. Pralinky budou vyrobeny z čokolády hořké i mléčné a nabízet je budou studenti školy z fairtradového týmu pod vedením Mgr. Šafránkové ve vestibulu hlavní budovy.  Výtěžek z prodeje bude věnován do humanitární sbírky.