Akce školy

Studijní pobyt v Granadě v rámci projektu NIDV

Ne, 22/04/2018 - So, 28/04/2018

ZPRÁVA Mgr. Pavly Bartuškové ZE STUDIJNÍHO POBYTU

realizovaného v rámci projektu Globálního rozvojového vzdělávání 2018

Ve dnech 22.4. – 28.4. 2018 jsem se zúčastnila studijního pobytu v Granadě ve Španělsku v rámci globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) společně s dalšími jedenácti učiteli z celé republiky a dvěma skvělými průvodkyněmi z NIDV, které se nám věnovaly od přípravné schůzky počínaje až do konce pobytu.

Náš program začal v pondělí 23.4. přijetím na státní správě Junta de Andalucía v Granadě na úřadu pro vzdělávání, kde jsme byli seznámeni se systémem španělského školství.

V dalších dnech jsme navštívili několik humanitárních organizací a škol. Z humanitárních organizací bych zmínila organizaci Madre Coraje, tato organizace uskutečňuje projekty zaměřené na recyklaci, na dostupnost pitné vody v některých oblastech Afriky, podporuje zejména ženy v těchto oblastech. Z dalších organizací bych ještě jmenovala Andaluskou asociaci solidarity rozvoje (ASAD), i tato organizace cílí zejména na ženy v Kambodži, Guatemale nebo v jedné z nejchudších zemích světa Guinei – Bissau. Řadou svých dalších projektů oslovuje ASAD i školáky nebo přímo na ulicích např. formou hudební, divadelní širokou veřejnost. Upozorňují na globální problémy, udržitelný rozvoj, podporu a pomoc nejvíce znevýhodněným lidem po celém světě. Další organizace byly více zaměřeny na pomoc přistěhovalcům. Zajímavá byla i návštěva španělského Červeného kříže založeného v roce 1864, o jehož činnosti není potřeba se rozepisovat.

Profesně pro mě byly velice přínosné i návštěvy několika španělských škol. V úterý jsme navštívili Colegio Ave Maria Casa Madre, jedná se o křesťanskou školu, která ale respektuje  i jiná vyznání a ideologie a vzdělává žáky od šesti let do šestnácti let. Tato škola se snaží vytvářet hodnoty a znalosti u svých studentů potřebné pro zachování životního prostředí pro budoucí obyvatelstvo prostřednictvím mnoha projektů.

Jeden z projektů, který mě jako biologa zaujal, je reintrodukce ohroženého žebrovníka Waltlova, jedná se o druh mloka, který se vyskytuje na Pyrenejském poloostrově a v Maroku. Tento druh byl dříve hojný i v řece Darro, která protéká Granadou. Do projektu jsou zapojeni nejen studenti, pedagogové, ale i rodiče, ekologové, herpetologové. Projekt je celosvětově unikátní a úspěšný. V různých nádržích v okolí Alhambry se daří přirozená reprodukce tohoto druhu.

Součástí programu byla také návštěva vědecko-technického parku Parque de las Ciencias, kde mě uchvátil skleník s tropickými motýly, ale i interaktivní expozice zaměřená na lidské tělo   a mnoho dalších.

Ve volných chvílích jsme mohli poznat Granadu očima turistů, uchvátila nás pevnost Alhambra, Albaicín se svými strmými, úzkými uličkami, zasněžené vrcholky Sierry Nevady, všude rostoucí pomerančovníky a samozřejmě španělská gastronomie.

Celá mobilita byla perfektně organizačně zajištěná a po celou dobu jsme měli k dispozici nejen naše dvě skvělé průvodkyně z NIDV, ale i jazykové průvodkyně, studentky z ČR a SR, které v Granadě studují, a nás po Granadě provázely a tlumočily nám.

Studijní cesta je velice přínosná, protože zvyšuje všeobecný přehled, znalosti globálních témat, schopnost připravit studenty na problémy, které je čekají v rychle se měnícím světě, jako např. klimatické změny, začleňovat tyto problémy do výuky, více studenty motivovat, v neposlední řadě se otevírá a rozvíjí spolupráce s kolegy z jiných škol.

 

 

 

 

 

 

 

Další informace

Výstava "Jídlo nás spojuje"

St, 21/02/2018 - St, 14/03/2018

"Jídlo nás spojuje" je putovní výstava o zemědělství, přístupu k potravinám a našem vztahu k jídlu.

Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule. Svým spotřebním chováním ovlivňujeme, jak bude tento systém v budoucnu fungovat a jaké dopady bude mít na stav naší planety. Výstava "Jídlo nás spojuje" sleduje dopady klimatické změny na zemědělství, hledá řešení pro udržitelnou produkci potravin a poukazuje na sílu spotřebitelů a spotřebitelek změnit současný potravinový systém k lepšímu.

Výstavou chceme upozornit na nerovnoměrnou distribuci potravin – na světě totiž existuje dostatek jídla pro všechny – a vliv změny klimatu, což má za následek odchod lidí z venkovských oblastí do měst anebo do ciziny. Lidé opouštějí domov nejen kvůli válečným konfliktům a nestabilitě, ale právě také kvůli hladu a dopadům klimatické změny.

 

http://www.pestujplanetu.cz/aktuality/76-vystava-jidlo-nas-spojuje-proje...

Výchova k uvědomělé spotřebě aneb klimatická snídaně

St, 21/02/2018

jedná se o výukový program zaměřený na pochopení vlivu spotřebního chování na změny klimatu.

Studenti získají celkový přehled o problematice klimatických změn. Dozvědí se o významu regionálních potravin, které jsou ke klimatu nejvíce šetrné. Nakoupené potraviny, které se běžně konzumují k snídani studenti posnídají. Během semináře pak společně zjišťují původ, zpracování, balení a transport jednotlivých potravin a jejich dopady na emise skleníkových plynů a globální změnu klimatu.

Celý seminář je veden badatelským způsobem. Studenti hledají způsob spotřebního chování, které nejvíce odpovídá udržitelnému rozvoji.

Fairtradové pralinky pro zamilované

St, 14/02/2018

Nejen zamilovaní si mohou dne 14.2.2018 koupit fairtradové čokoládové cukrovinky z naší cukrárny. Pralinky budou vyrobeny z čokolády hořké i mléčné a nabízet je budou studenti školy z fairtradového týmu pod vedením Mgr. Šafránkové ve vestibulu hlavní budovy.  Výtěžek z prodeje bude věnován do humanitární sbírky.

Edison 2018

Ne, 11/02/2018 - Ne, 18/02/2018

Edison - poznáváme země našich hostů - Ukrajina, Ázerbajdžán, Malajsie, Indonésie, Čína a Brazílie.

Laman Gafarli Azerbajdžán, Lim Boon Kok Malajsie, Ainurozaq Alif Ihsan Indonesie, Gabriela Viana Brazílie, Halyna Romanovych Ukrajina, Sijia Lyu Čína

Další informace
Galerie: 

Návštěva pěstitele fairtradeové kávy z Mexika

Čt, 21/09/2017

V kině Volyně se můžete v 11.00 hod setkat s pěstitelem fairtradové kávy z indiánského etnika Chol z mexického státu Chiapas, pana Gregoria Méndeze Morenem a nakoupit fairtradové výrobky.

Další informace

Burza učebnic

St, 06/09/2017 - Út, 12/09/2017

Burza učebnic proběhne ve dnech 6.9. až 12.9.2017. Přivezte si podepsané knihy k prodeji s cenou a peníze na nákup nových učebnic.
Těšíme se na vás ve sborovně školy.

Beseda se studenty z Indie a Španělska

Pá, 12/05/2017

Českobudějovická univerzita je ve světě známá zejména pro svou přírodovědeckou fakultu. Navštěvuje ji i jeden z našich bývalých studentů lycea, Petr Vittek, a působí zároveň jako mentor pro zahraniční studenty. Dva z nich přivezl s sebou k nám na školu. Aby se zaprvé pochlubil školou, jak říkal, ale hlavně zprostředkoval našim studentům setkání se staršími kolegy ze zahraničí, kteří u nás dokončují svá studia.

Vanesa Ovejas studuje španělskou lingvistiku, specializaci učitel druhého jazyka. Moc se jí naše škola líbila, těší se, že také bude brzy učit někde ve světě cizince španělštinu. Její prezentace připomněla všem, jak krásné je Španělsko, i kolik se tam toho dá vidět a zažít, nejen moře a pláže.

Umesh Gautam pochází z Indie, a jeho prezentace byla tedy vskutku přínosná, představil ji nejen jako zemi barevnou, plnou exotických vůní, chutí a dech beroucích památek, ale také moderní a zároveň tradičně přinášející hluboká poznání, důležitá pro celý svět. Myslím, že změnil pohled našich studentů na Indii zcela zásadním způsobem. Navíc si svou milou povahou a bezprostředností hned získal studenty i učitele. Umesh se v ČB připravuje na doktorát z přírodních věd.

Fairtradová snídaně

St, 10/05/2017

Dne 10.5.2017 proběhla Fairtradová snídaně. Studenti pod vedením Mgr. Romany Šafránkové prodávali poukázky na snídani (muffin - čokoládový nebo vanilkový, káva nebo čaj nebo čokoláda) za 30 Kč. Objednané snídaně si mohli zájemci vyzvednout ve škole nebo jim je naši studenti doručili na pracoviště. Prodáno bylo asi 200 snídaní. Všechny použité potraviny byly faitradové.

Utržená částka bude věnována na humanitární účely.

Exkurze Kancelář prezidenta republiky, střídaní Hradní stráže a Archiv Pražského hradu

Pá, 31/03/2017

Dne 31.3.2017 jsme navštívili Kancelář prezidenta republiky a Archiv Pražského hradu. Podívali jsme se do prostor běžnému člověku nedostupných  a viděli stovky let staré listiny, které souvisí s historií našeho státu.

Tečkou byl ceremoniál střídání Hradní stráže.

Další informace
Galerie: