Škola se zapojila do projektu Jihočeského kraje „Vydři to Olympijsky!“

Lenka HlinšťákováŠkolní novinky

Naše škola se účastní projektu „Vydři to Olympijsky!“ pořádaného Jihočeským krajem. Tento inovativní projekt nám dovoluje stát se součástí této skvělé iniciativy. „Vydři to Olympijsky!“ je nejen o sportu, ale také o posilování týmové práce, odhodlání a soutěživosti. Naše škola se zapojila do všech čtyř etap tohoto projektu. Sledujte naše webové stránky a sociální média, abyste získali nejnovější informace o …

Florbalový turnaj ve Strakonicích – 1.12.2023

Lenka HlinšťákováŠkolní novinky

Naše škola zúčastnila florbalového turnaje ve Strakonicích, kde se předvedla v plné síle. Naše školní týmy bojovaly s vervou a odhodláním. Chlapci ve skvělém výkonu získali 2. místo z celkových 8 týmů, předvádějíc své  dovednosti a bojovnost na hřišti. Dívčí družstvo si rovněž vedlo skvěle, obsadilo 2. místo z 4 týmů, což je výsledek, na který můžeme být hrdí. Jejich …

Exkurze Karlovy Vary

Lenka HlinšťákováŠkolní novinky

Ve dnech 3. a 4. října 2023 proběhla pod vedením Mgr. Julie Filipové exkurze do Karlových Varů. Studenti se vrátili plní zážitků a dobré nálady.

Exkurze v STROOM Dub u Prachatic

Lenka HlinšťákováŠkolní novinky

Dne 11. října 2023 naši studenti sociální činnosti třídy SL3 navštívili zařízení pro osoby v nepříznivé sociální situaci s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiných. Studenti si prohlédli celé zařízení, vyzkoušeli si některé aktivity, které centrum připravuje pro své klienty. Studenti ocenili zejména velmi vstřícný vztah ke klientům …

Ředitelské volno

Lenka HlinšťákováŠkolní novinky

V souladu s ustanovením § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozně technických důvodů dne 29. září 2023 volný den. PaedDr. Eva Klasová, ředitelka školy

Adaptační pobyty 2023

Lenka HlinšťákováŠkolní novinky

V týdnu od 18. září 2023 proběhly na naší škole již tradiční adapatční pobyty pro studenty prvních ročníků. program připravily paní učitelky Ing. Kristýna Staňková a Ing. Alena Melicharová a v organizaci pomohli i žáci čtvrtého ročníku oboru sociální činnost.

Pro studenty (nejen) 1. ročniku školního roku 2023/2024

Lenka HlinšťákováŠkolní novinky

Informace nejen  pro studenty 1. ročníků Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4.září 2023 v 8, oo hod. První den letošního školního roku bude výuka do 11 hodin v kmenových učebnách s třídními učiteli. Studenti prvního ročníku přijdou do hlavní budovy školy, kde je pedagogové uvedou do učeben. Je důležité, aby si studenti prvních ročníků přinesli požadované dokumenty: občanský průkaz …

Burza učebnic

Lenka HlinšťákováŠkolní novinky

Ve dnech 5. září – 12. září 2023 proběhne v prostorách školy burza učebnic. V úterý 5.9. a středu 6.9. 2023 proběhne pouze vklad učebnic určených k prodeji. Ve čtvrtek 7.9. 2023 bude zahájen společně s vkladem učebnic i jejich prodej. V pátek 8.9., v pondělí 11.9. a v úterý 12.9. bude probíhat pouze prodej učebnic. Každá vložená učebnice musí …