Čeština pro cizince

Škola nabízí cizincům zkoušky z českého jazyka pro povolení k trvalému pobytu v ČR. Po domluvě lze složit i cvičnou zkoušku v ceně 300,-- Kč. Při větším zájmu lze otevřít přípravný kurz z češtiny pro cizince.

K přípravě na zkoušku Vám doporučujeme brožuru s modelovou verzí zkoušky, která je zveřejněna na webových stránkách češtiny pro cizince http://cestina-pro-cizince.cz

Uchazeč, který před konáním zkoušky předloží originál Poukazu opravňujícího jej ke konání bezúplatné zkoušky vydaného na jeho jméno Ministerstvem vnitra ČR, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech se poskytuje zkouška za úplatu (cena 1.500,-- Kč).

 Termíny zkoušek:  

  • 29.  4. 2020     od 13:00 hodin zkouška
  • 24.  6. 2020     od 13:00 hodin zkouška
  • 26.  8. 2020     od   9.00 hodin zkouška
  • 30.  9. 2020     od 13.00 hodin zkouška
  • 21.10. 2020     od   9.00 hodin zkouška
  • 25.11. 2020     od  13.00 hodin zkouška
  • 16.12. 2020     od    9.00 hodin zkouška
Vždy  1 hodina před začátkem zkoušky - prezence, ověření totožnosti a platba za zkoušku (Poukaz na jméno vydaný Ministerstvem vnitra ČR  nebo platba v hotovosti 1 500 Kč)
   

 Podrobné informace o zkoušce najdete na http://cestina-pro-cizince.cz

Instruktážní video najdete na http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=instruktazni-video-2&hl=cs_CZ


Cvičné zkoušky:

termín bude stanoven  po telefonické dohodě s L. Koláčkovou
na tel. čísle 383 372 280
cena   300 Kč

 
Přihlášení ke zkoušce a další podrobnosti

 

1) Osobně v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně u L. Koláčkové nejpozději 2 dny před zkouškou: zájemce předloží cestovní doklad, popřípadě Poukaz na bezúplatnou zkoušku.

 

2) Písemně v listinné či elektronické podobě na e-mail: skola [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz, nejpozději 2 dny před zkouškou.

Zájemce o zkoušku uvede do přihlášky následující údaje:

- Termín zkoušky

- Jméno a příjmení

- Číslo pasu (cestovního dokladu)

- Pohlaví (muž či žena)

- Státní příslušnost

- Místo hlášeného pobytu v ČR

- Datum narození

- Místo narození (uvedené v cestovním dokladu nebo v průkazu o povolení   
   k pobytu v ČR)

- Telefonní kontakt

- E-mail

- Forma úhrady (platba či Poukaz)

- V případě, že uchazeč uplatní „Poukaz na bezúplatnou zkoušku“, uvede
  číslo Poukazu.

- Vlastnoruční podpis.

 

Uchazeč, který nejpozději 2 dny před konáním zkoušky doručí SŠ a JŠ Volyně buď poštou nebo e-mailem kopii Poukazu vydaného Ministerstvem vnitra, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech se poskytuje zkouška za úplatu. Cena 1.500,-- Kč se hradí v hotovosti v den zkoušky v SŠ a JŠ Volyně.

Originál Poukazu předloží uchazeč o zkoušku v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně L. Koláčkové v den konání zkoušky, nejpozději 1 hodinu před začátkem zkoušky.

Telefon: 383 372 280  

E-mail: skola [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz

Další informace