Čeština pro cizince

Škola nabízí zkoušky z češtiny pro cizince. Po domluvě lze složit i cvičnou zkoušku  v ceně 300 Kč. Při větším zájmu lze otevřít přípravný kurz z češtiny pro cizince. Počet uchazečů o zkoušku není omezen!

K přípravě na zkoušku Vám doporučujeme brožuru s modelovou verzí zkoušky, která je zveřejněna na webových stránkách češtiny pro cizince http://cestina-pro-cizince.cz

Cizinec, který před konáním zkoušky předloží originál poukazu opravňujícího jej ke konání bezúplatné zkoušky vydaného na jeho jméno Ministerstvem vnitra ČR, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech se poskytuje zkouška za úplatu - cena 1.500 

Celý postup lze nalézt v informačním videu

 

 Termíny zkoušek:   

  • 28.11.2018          od 13. 00 hod zkouška
  • 19.12.2018          od 9. 00 hod zkouška
  • 23. 1. 2019          od 9. 00 hod zkouška
Vždy  1 hodina před začátkem zkoušky - prezence, ověření totožnosti a platba za zkoušku (poukázka na jméno vydaná Ministerstvem vnitra ČR  nebo hotovost 1 500 Kč)
   

 Podrobné informace o zkoušce najdete na http://cestina-pro-cizince.cz


Cvičné zkoušky:

termín bude stanoven  po telefonické dohodě s L. Koláčkovou
na tel. čísle 383 372 280
cena   300 Kč

 
 Přihlášení ke zkoušce a další podrobnosti

Možnosti, jak se závazně přihlásit ke zkoušce:

1) Osobně v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně u L. Koláčkové nejpozději 48 hodin před zkouškou: zájemce předloží cestovní doklad a pokud koná zkoušku poprvé Poukaz na bezúplatnou zkoušku.

2) Telefonicky na tel. čísle 383 372 280 u L. Koláčkové nejpozději 48 hodin před zkouškou a poté elektronicky na email skola [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz : zájemce uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo narození dle cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, státní příslušnost a místo hlašeného pobytu v ČR. Pokud koná uchazeč zkoušku poprvé doručí nejpozději 48 hodin před zkouškou do SŠ a JŠ Volyně buď poštou nebo e-mailem kopii Poukazu na bezúplatnou zkoušku. Originál poukazu na bezúplatnou zkoušku předloží uchazeč o zkoušku  v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně L. Koláčkové v den konání zkoušky, nejpozději 1 hodinu před  začátkem zkoušky.

3) Elektronickou poštou na skola [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz  nejpozději 48 hodin před zkouškou.

Zájemce o zkoušku uvede do přihlášky následující údaje:

Příjmení a jméno
Datum narození
Místo narození dle cestovního dokladu
Číslo cestovního dokladu
Státní příslušnost
Místo hlášeného pobytu v ČR

a pokud koná uchazeč zkoušku poprvé doručí nejpozději 48 hodin před zkouškou do SŠ a JŠ Volyně buď poštou nebo e-mailem kopii Poukazu na bezúplatnou zkoušku. Originál  předloží uchazeč o zkoušku v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně L. Koláčkové v den konání zkoušky, nejpozději 1 hodinu před začátkem zkoušky.

Cizinec, který před konáním zkoušky předloží škole originál poukazu opravňujícího jej ke konání bezúplatné zkoušky vydaného na jeho jméno Ministerstvem vnitra, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech se poskytuje zkouška za úplatu – cena 1.500 Kč.

Více informací na Web: www.sos-sou.volyne.cz

Telefon: 383 372 280 E-mail: skola [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz
 

 

Další informace