Elektronická podatelna

Podatelna  SŠ a JŠ Volyně (adresa a pravidla užití elektronické podatelny pro příjem datových zpráv)

 

Adresa pro osobní doručování dokumentů jak v analogové,  tak i v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sekretariát – podatelna 

Lidická 135

387 01 VOLYNĚ

 

Úřední hodiny podatelny:

Pracovní dny:

od 7:00 hodin do 12:00 hodin

od 12:30 hodin do 15:30 hodin

 

Adresa elektronické podatelny:

podatelna [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz

 

Identifikátor datové schránky:  t7nkjj3

 

Další možnosti elektronické komunikace:

skola [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz

 

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě (včetně jejich technických parametrů):

  • TXT (prostý text)
  • HTM, HTML (hypertextový dokument)
  • RTF (Rich Text Format – formát s formátovacími příkazy)
  • DOC, DOCX (dokument MS Word)
  • PDF (univerzální formát pro přenos dokumentů)
  • XLS, XLSX (sešit MS Excel)
  • JPG (grafický soubor)

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě (včetně jejich technických parametrů):

  • CD max. velikosti 700 MB se souborovým systémem ISO9660
  • FLASH paměť

 

Velikost zpráv:

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 5 MB

 

Postup v případě zjištění chybného datového formátu zpráv a nebo počítačového programu, který by mohl přivodit škodu na informačním systému:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený a nebo dokument v digitální podobě, který není podatelně dostupný a nebo pokud byl zjištěn chybný datový formát nebo počítačový program (škodlivý kód) a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu.  Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit a nebo v případě, že u poškozeného dokumentu nelze určit, kdo jej odeslal, tyto dokumenty se nezpracovávají.

 

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně zasláním této zprávy:

 

 

podatelna [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz                DD/MM/RRRR v HH/MM

 

Potvrzení doručení datové zprávy

 

Datová zpráva byla doručena do elektronické podatelny SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135.

 

S pozdravem

 

Sekretariát ředitele
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu skola [at] sos-sou [dot] volyne [dot] cz, případně na poštovní adresu školy.