Maturitní obory

Pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a uchazeče po vyučení, nabízíme obory vzdělání vedoucí k dosažení středního vzdělání, které končí maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce společně s Europassem. Tyto dokumenty jsou platné v celé Evropské unii.