Předávání diplomu za složení zkoušky ve výuce českého znakového jazyka

Dne 10. února 2020 obdrželo 10 úspěšných účastníků kurzu českého znakového jazyka své osvědčení za absolvování 1. modulu výuky českého znakového jazyka. Blahopřejeme !