Přijímací řízení

Pro školní rok 2018/2019 se  konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů:

Český jazyk

Matematika

Vzorové testy jsou ke stažení na www. cermat.cz

Termín konání zkoušek : 12. a 16. dubna 2018

Pro učební  obor Cukrář se přijímací zkouška nekoná!

Podrobnosti pro přijímací řízení níže.

Celkové počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019:

A/ Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):
Ekonomika a podnikání       63-41-M/01        30 žáků     1 třída
Přírodovědné lyceum          78-42-M/05        30 žáků     1 třída
Sociální činnost                  75-41-M/01        30 žáků     1 třída
Veřejnosprávní činnost        68-43-M/01        30 žáků     1 třída
 

B/ Střední vzdělání s výučním listem (denní studium):
Cukrář                              29-54-H/01        30 žáků      1 třída

 

 

Tiskopisy přihlášek

ke zvolenému oboru vzdělání jsou k dispozici v sekretariátu školy nebo ke stažení níže.

Na přihlášce pro obor Cukrář a pro obor Sociální činnost  musí být lékařské doporučení!

 
Přijímací zkoušky se budou konat 12. a 16. dubna 2018 od 8.00 hod.
První kolo přijímacího řízení 

           pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční do 2.5.2018

           pro obor Cukrář  dne 23.4.2018
 
Rozhodnutí ředitelky SŠ a JŠ Volyně bude vydáno do  2.5. 2018.
  
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve dne 27.4.2018 a nejpozději dne 2. 5. 2018 na internetových stránkách školy a v přízemí budovy školy, Lidická ulice čp. 135.
 
V tomto termínu mohou uchazeči ajejich zákonní zástupci do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
 
V den vyhlášení pořadí uchazečů  od 8:00 do 15:30 hodin se uchazeči spolu se zákonným zástupcem mohou dostavit do sekretariátu školy (kancelář v přízemí budovy školy, Lidická ulice čp. 135) k převzetí rozhodnutí ředitelky SŠ a JŠ Volyně a dalších důležitých informací o studiu.
 
Nezapomeňte si připravit zápisový lístek.
Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem.
 
Pozor důležité!!
Přihláška musí být podepsaná uchazečem i zákonným zástupcem. Známky na přihlášce musí být potvrzené základní školou (prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) nebo doloženy úředně ověřené kopie vysvědčení.

 

Další informace
Galerie: 

4 comments

1.  Abbiealaric (29 Listopad, 2017 - 15:14) says:

Surveying students tells educators what ideas are caught on. Utilizing coming full circle evaluations are a particular type of surveying. This lesson Custom Essay Help Service will clarify how they're unique and show cases to influence things to clear.

2.  susanrichard (18 Listopad, 2017 - 06:41) says:

I have a submission to do and I was thinking to have i need an essay . but as i was researching i stumbled here and the content has made it too easy for me to write for myself. thanks for posting

3.  susanrichard (17 Listopad, 2017 - 12:15) says:

This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room to my paper for memate! He always kept talking about this. write a dissertation for me I will forward this writing to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

4.  susanrichard (9 Listopad, 2017 - 14:46) says:

Thankful to you for sharing so great thing to us. I absolutely get a charge out of every last bit of it. assignment help uk