Přijímací řízení

Pro školní rok 2018/2019 se  konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů:

Český jazyk

Matematika

Vzorové testy jsou ke stažení na www. cermat.cz

Termín konání zkoušek : 12. a 16. dubna 2018

Pro učební  obor Cukrář se přijímací zkouška nekoná!

Podrobnosti pro přijímací řízení níže.

Celkové počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019:

A/ Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):
Ekonomika a podnikání       63-41-M/01        30 žáků     1 třída
Přírodovědné lyceum          78-42-M/05        30 žáků     1 třída
Sociální činnost                  75-41-M/01        30 žáků     1 třída
Veřejnosprávní činnost        68-43-M/01        30 žáků     1 třída
 

B/ Střední vzdělání s výučním listem (denní studium):
Cukrář                              29-54-H/01        30 žáků      1 třída

 

 

Tiskopisy přihlášek

ke zvolenému oboru vzdělání jsou k dispozici v sekretariátu školy nebo ke stažení níže.

Na přihlášce pro obor Cukrář a pro obor Sociální činnost  musí být lékařské doporučení!

 
Přijímací zkoušky se budou konat 12. a 16. dubna 2018 od 8.00 hod.
První kolo přijímacího řízení 

           pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční do 2.5.2018

           pro obor Cukrář  dne 23.4.2018
 
Rozhodnutí ředitelky SŠ a JŠ Volyně bude vydáno do  2.5. 2018.
  
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve dne 27.4.2018 a nejpozději dne 2. 5. 2018 na internetových stránkách školy a v přízemí budovy školy, Lidická ulice čp. 135.
 
V tomto termínu mohou uchazeči ajejich zákonní zástupci do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
 
V den vyhlášení pořadí uchazečů  od 8:00 do 15:30 hodin se uchazeči spolu se zákonným zástupcem mohou dostavit do sekretariátu školy (kancelář v přízemí budovy školy, Lidická ulice čp. 135) k převzetí rozhodnutí ředitelky SŠ a JŠ Volyně a dalších důležitých informací o studiu.
 
Nezapomeňte si připravit zápisový lístek.
Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem.
 
Pozor důležité!!
Přihláška musí být podepsaná uchazečem i zákonným zástupcem. Známky na přihlášce musí být potvrzené základní školou (prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) nebo doloženy úředně ověřené kopie vysvědčení.

 

Další informace
Galerie: 

8 comments

1.  jclarke5444 (6 Březen, 2018 - 13:25) says:

Plentiful obliged for imparting this best stuff to us! Continue sharing! I am new in the blog writing. All sorts web journals and posts are not useful for the readers. Here the writer is giving great musings and proposals to every last peruses through this article. Write my Assignment UK

2.  shawnkemp (16 Únor, 2018 - 13:03) says:

You will be categorically assigned a star in the field. In adding, all specialists are acquainted with position styles and arranging write me an assignment of all current scholarly coursework. It helps them to make the best convention papers

3.  edwardmyers (3 Únor, 2018 - 10:45) says:

I actually have a submission to do and I was questioning to have Write My Essay UK . However as i used to be discovering i stumbled here and the content material has made it too clean for me to write for myself. Thank you for posting

4.  AliciaGill (26 Leden, 2018 - 10:24) says:

Early admission is the point at which you submit in your school application to a school at Do my Assignment Online a prior indicated due date with the understanding that in the event that you are acknowledged, you are committed to go to that particular school and pull back your application from some other school.

5.  Abbiealaric (29 Listopad, 2017 - 15:14) says:

Surveying students tells educators what ideas are caught on. Utilizing coming full circle evaluations are a particular type of surveying. This lesson Custom Essay Help Service will clarify how they're unique and show cases to influence things to clear.

6.  susanrichard (18 Listopad, 2017 - 06:41) says:

I have a submission to do and I was thinking to have i need an essay . but as i was researching i stumbled here and the content has made it too easy for me to write for myself. thanks for posting

7.  susanrichard (17 Listopad, 2017 - 12:15) says:

This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room to my paper for memate! He always kept talking about this. write a dissertation for me I will forward this writing to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

8.  susanrichard (9 Listopad, 2017 - 14:46) says:

Thankful to you for sharing so great thing to us. I absolutely get a charge out of every last bit of it. assignment help uk