Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018- 4. termín

Dne 25.8.2017 vyhlásila ředitelky školy 4. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:

a) s výučním listem

Cukrář                            29-54-H/01         8 volných míst

 

b) s maturitní zkouškou

Ekonomika a podnikání     63-41-M/01         6 volných míst

Sociální činnost                75-41-M/01         4 volná místa

Veřejnosprávní činnost      68-43-M/01        4 volná místa  

 

Příjem přihlášek bude ukončen v pátek dne 14. 9. 2017. Přijímací řízení (popř. přijímací zkouška 25.9.2017) proběhne dne 22. 9. 2017. Rozhodnutí bude vydáno dne 22. 9. 2017 resp. 25.9.2017.

Hodnocení výsledků druhého kola přijímacího řízení:

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

1.      hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

2.      pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

a)    pokud uchazeč konal jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení (v libovolné škole): podle výsledků této jednotné zkoušky

b)   pokud uchazeč v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku nekonal (v libovolné škole): podle výsledků náhradního písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, které budou svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobné jednotné přijímací zkoušce (dále jen „náhradní zkouška“)

3.     výsledků v olympiádách a soutěžích (kromě sportovních) a doložení jazykové úrovně minimálně A1 (jazykové certifikáty)

Uchazeči se do celkového hodnocení jednotné zkoušky konané v prvním kole přijímacího řízení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška u oborů vzdělání s výučním listem se nekoná. Pořadí uchazečů se stanovuje pouze podle kritérií a) a c).

 

Další informace