Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018- 4. termín

Dne 25.8.2017 vyhlásila ředitelky školy 4. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:

a) s výučním listem

Cukrář                            29-54-H/01         8 volných míst

 

b) s maturitní zkouškou

Ekonomika a podnikání     63-41-M/01         6 volných míst

Sociální činnost                75-41-M/01         4 volná místa

Veřejnosprávní činnost      68-43-M/01        4 volná místa  

 

Příjem přihlášek bude ukončen v pátek dne 14. 9. 2017. Přijímací řízení (popř. přijímací zkouška) proběhne dne 22. 9. 2017. Rozhodnutí bude vydáno dne 22. 9. 2017.

Hodnocení výsledků druhého kola přijímacího řízení:

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

1.      hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

2.      pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

a)    pokud uchazeč konal jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení (v libovolné škole): podle výsledků této jednotné zkoušky

b)   pokud uchazeč v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku nekonal (v libovolné škole): podle výsledků náhradního písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, které budou svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobné jednotné přijímací zkoušce (dále jen „náhradní zkouška“)

3.     výsledků v olympiádách a soutěžích (kromě sportovních) a doložení jazykové úrovně minimálně A1 (jazykové certifikáty)

Uchazeči se do celkového hodnocení jednotné zkoušky konané v prvním kole přijímacího řízení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška u oborů vzdělání s výučním listem se nekoná. Pořadí uchazečů se stanovuje pouze podle kritérií a) a c).

 

Další informace