Podpora výuky cizích jazyků v SŠ a JŠ Volyně

Projekt OP VK financován EU a ČR.

Jazykové schopnosti žáků a pedagogů SŠ a JŠ Volyně

22. 9.2015 byl schválen projekt na podporu výuky jazyků metodou blended - learningu pro žáky a učitele naší školy. Do projektu se zapojí 13 pedagogů a 120 studentů školy.

CEV Volyně

Hlavním cílem projektu je podpora školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání a zvýšení vzdělanosti žáků, studentů, pedagogických pracovníků a veřejnosti příhraniční oblasti v ekologické problematice. Dalším cílem je zatraktivnění přírodovědných předmětů a posílení společného vzdělávání Čechů a Bavorů. Ekologické centrum podpoří výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce mladých lidí ze sousedních zemí. Zvýší jejich povědomí odpovědnosti za stav životního prostředí a posílí jejich ekologické vnímání. Dlouhodobým přínosem projektu je posílení přeshraniční spolupráce v oblasti ekologického vzdělávání a vyvíjení modelu vzdělávání využitelného na obou stranách hranice. Projekt směřuje k ovlivnění zájmu mladých lidí o přírodovědecké vzdělávání a o trvale udržitelný rozvoj společnosti. Zdůrazňuje odpovědnost obyvatel obou zemí za stav životního prostředí ve společném regionu. Projekt „ CENTRUM EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ U KAŠTANU VE VOLYNI“ byl vybrán v rámci programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt OP VK - EU peníze školám

Projekt OP VK pro střední školy ČR, který pomáhá zmodernizovat a doplnit výuku na naší škole. Financováno z rozpočtu EU a ČR. Všechny vytvořené materiály jsou zdarma k dispozici na emailové adrese zastupce@sos-sou.volyne.cz.

Active Citizens

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizujeme s organizací British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj školy jako centra komunitního života a tvorba nové metodiky. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době je do projektu zapojeno 14 středních škol z celé republiky.

Projekt OP VK - Škola - místo setkávání

Projekt " škola - místo setkávání" je zaměřen na multikulturní výchovu. Je financován EU a ČR.

Fair trade

Informace o fair tradu.

Projekt OP VK - Rovné příležitosti

Projekty financované ESF a ČR v rámci OP VK Jihočeského kraje priorotní osa 7.2 oblast podpory 1.2.

Po stopách historie

Mimoškolní zájmová činnost

Den Kanady

Den věnovaný Kanadě