Projekty školy

 Pilotní projekt SIPVZ - multimediální učebna

 Adaptační kurz  "Na jedné lodi" Grantový program Jihočeského kraje "I.program MŠMT" -realizace 2009/2010

Modernizace výuky chemie, biologie, fyziky a ekologie na střední škole a středním odborném učilišti - grantový program Jihočeského kraje "Zavádění nových technologií do středních a vyšších škol" -realizace 2009/2010

Výuka handicapovaných a mimořádně nadaných žáků střední školy s podporou notebooků

 

Další informace