Active Citizens

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizujeme s organizací British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj školy jako centra komunitního života a tvorba nové metodiky. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době je do projektu zapojeno 14 středních škol z celé republiky.

Velký jarní piknik

St, 04/06/2014

Dne 4.6.2014 proběhl Velký jarní piknik za účasti skupiny studentů Active Citizens a MŠ Volyně. Slunečné dopoledne si všichni velmi užili.

Maškarní bál s Active Citizens v MŠ Volyně

Čt, 20/02/2014

Dne 20.2.2014 si studenti ze skupiny Active Citizens připravili pestrý program pro Maškarní bál v místní mateřské školce. Děti uvidí malé divadlo O Popelce v podání našich studentů, čeká je bohatá nabídka soutěží a her a v neposlední řadě vyhlášení nejhezčí masky. Doufáme, že si obě skupiny společné dopoledne užijí.

Dětský piknik - multigenerační setkání

St, 12/06/2013

Dne 12. června studenti  naší školy  ukončili ve Volyni první etapu projektu Active Citizens – aktivní lidé formou setkání  generací od nejmenších až po moudré stáří. Žáci Mateřské školy a prvních a druhých tříd Základní školy ve Volyni si v slunečném dopoledni užívali her a soutěží, dříve narozené generace vzpomínali na dobu svého mládí a co jim tato doba v porovnání s dnešní  nabízela.

Taneční ukázku jumpstylu předvedla skupina TCHD (The Chaos Dancing), která působí v DDM Strakonice.

Další informace
Galerie: 

Valentýnské odpoledne v pečovatelském domě

Čt, 14/02/2013

Dne 14.2.2013 proběhlo Valentýnské odpoledne v pečovatelském domě ve Volyni. Studenti z Active Citizens zahájili setkání se seniory krátkým divadelním představením, jehož motivem byla pověst o svatém Valentýnovi. Hlavním bodem programu bylo malování porcelánovývh hrnků, které slavilo velký úspěch. Celkově všichni odpoledne hodnotili jako velmi příjemné.

Vzpomínky na 80. léta

Pá, 30/11/2012

Na dnešní den si studenti zapojení do projektu Active Citizens ( Aktivní občané) připravili pro seniory z pečovatelského domu vzpomínkové dopoledne. V jedné z učeben školy vznikla retrospektivní výstava 80. let. Senioři vzpomínali na své zážitky z těchto let při čaji a sladkém občerstvení a naši studenti vděčně poslouchali. Takto strávené dopoledne všichni hodnotili jako velmi vydařené.

Studenti učí studenty

St, 30/01/2013

Studenti zapojení do projektu Active Citizens si pod vedením Mgr. Galiny Volodiny připravili pro své spolužáky den výuky, kdy si vyměnili místo s učiteli a předvedli, jak by si výuku představovali oni. Všichni se pečlivě připravili - převládala zejména zábavná pedagogika tvořená hrami typu Riskuj všeobecněvzdělávacích předmětů jako např. základy společenských věd.

Další skupina se pustila do odborného vzdělávání, když se snažili své vrstevníky naučit, jak manipulovat s ležícím klientem při převlékání postele.