CEV Volyně

Hlavním cílem projektu je podpora školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání a zvýšení vzdělanosti žáků, studentů, pedagogických pracovníků a veřejnosti příhraniční oblasti v ekologické problematice. Dalším cílem je zatraktivnění přírodovědných předmětů a posílení společného vzdělávání Čechů a Bavorů. Ekologické centrum podpoří výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce mladých lidí ze sousedních zemí. Zvýší jejich povědomí odpovědnosti za stav životního prostředí a posílí jejich ekologické vnímání. Dlouhodobým přínosem projektu je posílení přeshraniční spolupráce v oblasti ekologického vzdělávání a vyvíjení modelu vzdělávání využitelného na obou stranách hranice. Projekt směřuje k ovlivnění zájmu mladých lidí o přírodovědecké vzdělávání a o trvale udržitelný rozvoj společnosti. Zdůrazňuje odpovědnost obyvatel obou zemí za stav životního prostředí ve společném regionu. Projekt „ CENTRUM EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ U KAŠTANU VE VOLYNI“ byl vybrán v rámci programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Den Země

Čt, 23/04/2015

Dne 23.4.2015 proběhne již tradičně na naší škole  Den Země. Nejprve studenti prvních ročníků půjdou uklidit prostory v okolí Volyně a následně je čeká exkurze do Sběrného dvora ve Volyni, kde se dozví co se dále děje s tříděným odpadem.

V prostorách za kinem ve Volyni si studenti pod vedním Mgr. Pavly Bartuškové připravili program pro děti z MŠ a ZŠ Volyně. Připraveny jsou soutěže a hry s enviromentální tématikou. Na závěr děti nemine i drobný pamlsek  za odměnu.

Přednáška fotografa Vladislava Hoška s autogramiádou

Út, 17/03/2015

V prostorách ekologického centra proběhne dne 17.3.2015 přednáška fotografa Vladislava Hoška s projekcí snímků pořízených na Šumavě. V první části (od 14.00 hod) se můžeme těšit na Šumavu romantickou. tato část je určena zejména žákům školy.

Od 15.30 hod pak pozveme veřejnost na přednášku s projekcí Šumava poetická, která je určena pro rodiče a veřejnost.

Vstup volný.

Po přednáškách bude možné zakoupit publikace pana Hoška s jeho podpisem.

 

Haus am Strom společně s žáky Berufsschule 2 Passau

St, 12/11/2014

Dne 12.11.2014 proběhl projektový den s Berufsschule 2 v Pasově. Společně jsme navštívili enviromentální centrum Haus m Strom. Počasí přálo i společné vycházce do okolí centra, kde se studenti seznámili s příroodou okolo Dunaje.

Webové stránky Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu Volyně

Čt, 01/05/2014

Spuštěny webové stránky Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu Volyně

Seminář o vodě

St, 18/12/2013

18.12.2013 v 9.00 hod začne v prostorách školy Lidická 135, Volyně Seminář o vodě pořádaný v rámci projektových aktivit Centra ekologické výchovy U Kaštanu ve Volyni. V první části můžete vyslechnout přednášku Mgr. Zdeny Skalické Chemie v nás a kolem nás, kterou ve druhé části doplní praktické ukázky, jak lze s vodou pravovat v hodinách fyziky, chemie, ekologie i matematiky. Těšit se můžeme i na experimenty se systémem Pasco.

Po malém občerstvení zakončíme Vernisáží výstavy Voda a ekologie.

Den s ekologií ve Straubingu

Čt, 14/11/2013

Dne 14.11.2013 proběhla další z aktivit spojených s projektem Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni. Studenti společně prověřili s pomocí systému měřidel Pasco kvalitu vody v Dunaji ve Straubingu, který leží na hranici chráněné krajinné oblasti Bavorského lesa. Potom společně prošli ekologickou stezkou až k ZOO Straubing, kde viděli nejen přirozené obyvatele Bavorského lesa, ale mnoho exotických zvířat.

Den Země

Po, 22/04/2013

Dne 22.4.2013 proběhne Den Země. V úvodu dne je připravena prezentace o třídění a zpracování odpadů. V další části dne se studenti školy rozdělili do skupin a společně uklidili veřejné prostory.

Doprovodnou akcí je výstava ve vstupních prostorách Městského úřadu, kde studenti naší školy a žáci ZŠ vyfotili zákoutí Volyně, které jsou pěkné a další místa, kterými se chlubit město nemůže.

Návštěva ekologického centra Haus am Strom

Út, 08/10/2013

Ekologické centrum Haus am Strom je naším partnerem v projektu budování Centra ekologického vzdělávání U Kaštanu. Studenti si prohlédli centrum, které je zaměřeno na přírodu okolo Dunaje. Interaktivním způsobem se zde návštěvníci dozvídají vše o základních principech ekologie.

Studenti zde odebrali vzorky vody z Dunaje a místního potoka k rozboru.