Jazykové schopnosti žáků a pedagogů SŠ a JŠ Volyně

22. 9.2015 byl schválen projekt na podporu výuky jazyků metodou blended - learningu pro žáky a učitele naší školy. Do projektu se zapojí 13 pedagogů a 120 studentů školy.