banner

Projekt OP VK - Rovné příležitosti

Projekty financované ESF a ČR v rámci OP VK Jihočeského kraje priorotní osa 7.2 oblast podpory 1.2.

První pomoc se studentkami SZŠ Písek

Út, 20/10/2015

První pomoc je téma přednášky dvou nadšených studentek SZŠ Písek, kterou uspořádali pro naše studenty prvních ročníků. Teorii v podobě prezentace doplňovalo praktické cvičení.

První pomoc 2014

Út, 14/10/2014

"Nejhorší je nevědět" toto moto i nadále motivuje naše studenty. První pomoc je téma interaktivní přednášky pro první ročníky, kterou uspořádali naši absolventi  a studenti Jan Křenek a Jan Richter. Oba studenti jsou instruktory ČČK.

"Nejhorší je nevědět" 2013

St, 18/09/2013

"Nejhorší je nevědět" je mottem přednášky studentů Jana Richtera a Jana Křenka na téma první pomoc. Jejich slova budou určena tentokráte pro spolužáky z 1. ročníků.Akce proběhne v učebně 116 za asistence paní učitelek Pahorecké a Košťálové.

Adaptační pobyty na Zadově

Po, 12/09/2016 - Pá, 16/09/2016

Ve dnech 12.9.-16.9 2016 proběhnou Adapatční pobyty 1. ročníků pod vedením našich lektorů a studentů školy. Tato akce je prevencí sociopatogenních jevů v třídních kolektivech, protože během tohoto jednodenního pobytu se studenti lépe poznají v nových kolektivech nejen mezi sebou, ale také se svými třídními učiteli.

 

 

Adaptační kurzy

Po, 07/09/2015 - Pá, 11/09/2015

Adaptační pobyt na Šumavě

Po, 15/09/2014 - Pá, 19/09/2014

Září je již tradičně věnováno adapatčním pobytům 1. ročníků pod vedením pedagogických pracovníků naší školy. Tato akce je prevencí sociopatogenních jevů v třídních kolektivech, protože během tohoto jednodenního pobytu se studenti lépe poznají v nových kolektivech nejen mezi sebou, ale také se svými třídními učiteli.

 

 

Adaptační pobyt

Ne, 15/09/2013 - Čt, 19/09/2013

Ukončením realizace projektu nic nekončí!

Realizace projektu OPVK byla ukončena dne 30. 6. 2012. Realizace projektu začala 1. 3. 2011. Z celkové částky 597963,58 Kč je  vyčerpáno 546 908,33 Kč. V rámci projektových aktivit byl vytvořen Test První pomoci, který slouží k ověření znalostí v tomto oboru. Bylo podpořeno celkem 474 žáků školy.

Hlavními cíli celého dění bylo:

1. Zlepšení sociokulturního prostředí v třídním kolektivu a tím vytvoření rovných příležitostí pro žáky,

     kteří se hůře přizpůsobují novým podmínkám.

IQ testy

St, 05/10/2011 - Út, 11/10/2011

Ve spolupráci s pracovnicemi Dys-centra Strakonice proběhnou IQ testy aneb Poznej sám sebe. Studenti v první části vypracují testy, které pracovnice centra vyhodnotí. S výsledky, které umožní studentům lépe poznat své možnosti, je individuálně seznámí v průběhu měsíce listopadu. Vše je pro studenty školy bezplatné, protože je tato aktivita hrazena z rozpočtu EU a ČR v rámci realizace OP VK Rovné příležitosti novými metodami pro žáky střední školy v oblasti profesionální, sociální a vzdělávací.

Adaptační kurz

Po, 05/09/2011 - Pá, 16/09/2011

V době od 5.9.2011 do 16.9.2011 budou probíhat třídenní adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků. Kurzy jsou další aktivitou v rámci projektu OP VK Rovné příležitosti novými metodami pro žáky střední školy  v oblasti sociální, vzdělávací a profesní orientace. Služby spojené s organizací kurzů zajišťuje ops Prevent Strakonice. Cílem projektu je zlepšení sociální adaptace jedinců v novém třídním kolektivu a prevence sociopatologických jevů.  Všechny aktivity budou zdokumentovány v ideozáznamem a fotografiemi.

Pobyt je plně hrazen z prostředků EU a rozpočtu ČR.