banner

Projekt OP VK - Škola - místo setkávání

Projekt " škola - místo setkávání" je zaměřen na multikulturní výchovu. Je financován EU a ČR.

Den s vozíčkáři

Út, 27/11/2012

Dne 27.11.2012 nás navštíví vozíčkáři i "chodiči"  z občanského sdružení Kolečka na cestách. Toto sdružení se specializuje na pomoc tělěsně postiženým lidem při cestování, ale i v každodenním životě. Členové tohoto sdružení v rámci projektu OPVK přiblíží našim studentům život "vozíčkáře" .

Den Vietnamu

St, 12/12/2012

Dne 12.12. 2012 proběhne poslední projektový den v rámci projektu OPVK. Studenti získají nové vědomosti o Vietnamu v již tradičních dílnách - kultura a jazyk  Mgr. Jana Zouharová, geografie - Mgr. Romana Šafránková, životní prostředí Mgr. Pavla Bartušková a zvyky a tradice Ing. Eva Niebauerová. Neformálním způsobem výuky tak získají mnoho poznatků o zemi svých spolužáků. Kulturním vystoupením s ukázkami hry na tradiční lidové nástroje, pak celý projektový den završíme.

Den Rumunska

Pá, 16/11/2012

Dne 16.11.2012 proběhne Den Rumunska v naší škole. Studenti se seznámí ve čtyřech pracovních dílnách s Rumunskem, zemí odkud pochází někteří jejich spolužáci. Pracovní dílny povedou Mgr. Pavla Bartušková - Životní prostředí, Ing. Eva Niebauerová - Zvyky a tradice, Mgr. Romana Šafránková  - Geografie a Mgr. Jana Zouharová - Kultura a literatura.

Na závěr dne nám zprostředkuje cimbálová muzika Réva písně Rumunska.

Celý den je realizován v rámci projektu OP VK a je finančně podporován EU a ČR.

Den Bulharska

Út, 26/06/2012

Projektový Den Bulharska byl zaměřený na získání informací o Bulharsku. Studenti ve čtyřech pracovních dílnách získávali informace o kultuře a jazyku, životním prostředí, geografii a zvycích a tradicích. Tečkou za našim projektovým dnem udělala taneční skupina Pirin, která předvedla lidové tance Bulharů a pan Todor Ralev na konci také vedl výuku těchto tanců. Všechny aktivity byly finančně podpořeny EU.

Den Slovenska

St, 20/06/2012

Dne 20.6. 2012 proběhne Den Slovenska. V tomto dni si studenti neformálním způsobem osvojí mnoho poznatků o našem sousedním státě Slovensku - jazyk a kultura, zvyky a tradice, životní prostředí a geografie. Protože je slovenština velmi podobná našemu českému jazyku, na závěr dne uvidí naši žáci film ve slovenském jazyce. 

Den Ruska

St, 25/04/2012

Dne 25.4.2012 proběhne další projektový den podpořený EU - Den Ruska. Studenti školy se seznámí s tradicemi, kulturou, geografií i životním prostředím Ruska.

Celá akce je financována EU a ČR.

Den Ukrajiny

Po, 27/02/2012

Den Ukrajiny byl věnován našim studentům, kteří z této země pocházejí. V pěti pracovních dílnách se studenti školy seznámili se zvyky a tradicemi, geografií, životním prostředím a jazykem a kulturou Ukrajiny. Pátá dílna byla zaměřena na práci s textem Ludvíka Vaculíka, kde se studenti zamýšleli a diskutovali na téma šikana a rasismus. Námětem k zamyšlení byl také film Mezi stěnami, který popisuje šikanu ve školním prostředí.