Rakouský jazykový diplom (ÖSD)

Jsme oprávněni organizovat a provádět následující zkoušky:

Typ zkoušky

 • Grundstufe Deutsch
  • Stupeň A2
  • písemná část -    1. 6.2018
  • ústní část -           1.6.2018
  • Cena :   2150 Kč
  • Cena pro žáky SŠ a JŠ Volyně (včetně jazykových kurzů) :       1700 Kč

     Přihláška a platba do 20.4.2018.

 

 • Zertifikat Deutsch
  • Stupeň B1
  • písemná část       1 6.2018
  • ústní část              1. 6.2018
  • cena :  
  • celá zkouška    2 500 Kč
  •  1 modul               800 Kč          
  • Cena pro žáky SŠ a JŠ Volyně (včetně jazykových kurzů) :      
  •                 celá zkouška  2300 Kč
  •                      1 modul           700 Kč

    Přihláška a platba do 20.4.2018.

 

 • Mittelstufe Deutsch
  • Stupeň B2
  • písemná část      1. 6.2018
  • ústní část             1. 6.2018
  • cena:   2 700 Kč
  • Cena pro žáky SŠ a JŠ Volyně (včetně jazykových kurzů) :       2400 Kč

   Přihláška a platba do 20.4.2018.

 Upozornění: Podmínkou přihlášení ke zkouškám ÖSD pro externí uchazeče je účast na cvičné písemné zkoušce. Pokud se poté přihlásí na zkoušku, bude jim poskytnuta sleva 100 Kč z ceny zkoušky.

 

Všechny zkoušky mají písemnou a ústní část, uvedené ceny jsou za obě části. Písemnou část uchazeči skládají jako první, ústní část následuje. Ústní část uchazeči skládají i v případě, že byli neúspěšní v písemné části. Uchazeči úspěšní v obou částech obdrží diplom ÖSD, který je dokladem o složení zkoušky. Pokud uchazeč uspěl pouze v jedné části, dostane doklad o absolvování této části, do roka by měl složit chybějící část zkoušky již jen za poloviční cenu, nemusí tedy opakovat celou zkoušku.

Při písemné a ústní části se zkouší základní dovednosti: porozumění čtenému textu, porozumění slyšenému textu, psaní (vše v písemné části) a mluvený projev.

Zkouška Grundstufe Deutsch odpovídá stupni A2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Složení této zkoušky dokládá, že jste schopni komunikovat v běžných životních situacích na elementární bázi.

Zertifikat Deutsch odpovídá stupni B1. Měli byste být schopni komunikovat v běžných situacích i v zaměstnání. Tato zkouška je shodná se zkouškou ZD Goethe Institutu. Od roku 2014 lze skládat po modulech.

Mittelstufe Deutsch odpovídá stupni B2. Složení zkoušky je dokladem jazykové kompetence od každodenní komunikace až po komunikaci formální, důraz je kladen na správnost a přiměřenost situaci.

Výhody zkoušek ÖSD:

 • zkoušky kladou důraz na schopnost komunikace, ne na znalosti o jazyce
 • jde o zkoušky mezinárodně uznávané - důležité pro práci v německých firmách ČR i v německy mluvících zemích
 • doklad o znalosti jazyka při studiu na vysokých školách v německy mluvících zemích
 • při přijímacím řízení na některých vysokých školách v ČR započítávány ve formě dodatečných bodů

Upozornění:

        Podmínkou přihlášení ke zkouškám ÖSD je účast na cvičné písemné zkoušce nebo návštěva našich jazykových kurzů, kde se tato cvičná zkouška koná v průběhu výuky. Na cvičnou zkoušku ÖSD se není potřeba hlásit předem.

Na zkoušky přijímáme přihlášky do 20. 12. 2016 pro lednový termín, do  2. 5. 2017 pro termín červnový. Přihlášky telefonicky na čísle 383 372 280 nebo osobně v sekretariátu školy.

Cvičné písemné zkoušky ÖSD

Není potřeba se hlásit předem.

termín: 23.3.2018 od 12.00 hod

cena :  300 Kč

 

 

 

Další informace