Rakouský jazykový diplom (ÖSD)

Jsme oprávněni organizovat a provádět následující zkoušky:

Typ zkoušky

 • Grundstufe Deutsch
  • Stupeň A2
  • písemná část -   31.5.2019
  • ústní část -           31.5.2019
  • Cena :   2000 Kč
  • Cena pro žáky SŠ a JŠ Volyně  :       1800 Kč

 

 

 • Zertifikat Deutsch
  • Stupeň B1
  • písemná část      31.5.2019
  • ústní část              31.5.2019
  • cena :  
  • celá zkouška    2 400 Kč
  •  1 modul               650 Kč          
  • Cena pro žáky SŠ a JŠ Volyně    celá zkouška  2400 Kč
  •                      1 modul          600 Kč

  .

 

 • Mittelstufe Deutsch
  • Stupeň B2
  • písemná část      31.5.2019
  • ústní část            31.5.2019
  • cena:   2 700 Kč
  • Cena pro žáky SŠ a JŠ Volyně :       2600 Kč

   Přihlášky a platba do 26.4.2019.

 Upozornění: Podmínkou přihlášení ke zkouškám ÖSD pro externí uchazeče je účast na cvičné písemné zkoušce. Pokud se poté přihlásí na zkoušku, bude jim poskytnuta sleva 100 Kč z ceny zkoušky.

Zkoušky Zertifikat A2, Zertifikat B2: od roku 2019 lze skládat celou zkoušku nebo jen její písemnou nebo ústní část.
Zkoušku Zertifikat B1 je možné skládat po částech (modulech):
porozumění čtenému textu - porozumění slyšenému textu – psaní - mluvený projev

Při písemné a ústní části se zkouší základní dovednosti: porozumění čtenému textu, porozumění slyšenému textu, psaní (vše v písemné části) a mluvený projev.

Zkouška Grundstufe Deutsch odpovídá stupni A2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Složení této zkoušky dokládá, že jste schopni komunikovat v běžných životních situacích na elementární bázi.

Zertifikat Deutsch odpovídá stupni B1. Měli byste být schopni komunikovat v běžných situacích i v zaměstnání. Tato zkouška je shodná se zkouškou ZD Goethe Institutu. Od roku 2019 lze zkoučku skládatpo modulech.

Mittelstufe Deutsch odpovídá stupni B2. Složení zkoušky je dokladem jazykové kompetence od každodenní komunikace až po komunikaci formální, důraz je kladen na správnost a přiměřenost situaci.

Výhody zkoušek ÖSD:

 • zkoušky kladou důraz na schopnost komunikace, ne na znalosti o jazyce
 • jde o zkoušky mezinárodně uznávané - důležité pro práci v německých firmách ČR i v německy mluvících zemích
 • doklad o znalosti jazyka při studiu na vysokých školách v německy mluvících zemích
 • při přijímacím řízení na některých vysokých školách v ČR započítávány ve formě dodatečných bodů

Upozornění:

        Podmínkou přihlášení ke zkouškám ÖSD je účast na cvičné písemné zkoušce nebo návštěva našich jazykových kurzů, kde se tato cvičná zkouška koná v průběhu výuky. Na cvičnou zkoušku ÖSD se není potřeba hlásit předem.

Na zkoušky přijímáme přihlášky do 26. 4. 2019 . Přihlášky telefonicky na čísle 383 372 280 nebo osobně v sekretariátu školy.

Cvičné písemné zkoušky ÖSD

Není potřeba se hlásit předem.

termín: 22.3.2019 od 12.00 hod

cena :  300 Kč

 

 

 

Další informace