Školská rada

Školská rada SŠ a JŠ Volyně – funkční období 2017 – 2020

Rada Jihočeského kraje dne 20. července 2017 usnesením č. 787/2017/RK - 20 vzala na vědomí výsledky voleb do Školské rady SŠ a JŠ Volyně a jmenovala třetinu jejích členů
za zřizovatele ke dni 1. září 2017

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135

 se stanoveným počtem členů : 9

 

Složení:

za pedagogy školy          Mgr. Eva Kalíšková

                                     Mgr. Lenka Hlinšťáková

                                     Mgr. Vladimíra Košťálová

 

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky    Miloslava Brůžková

                                                                                  Lenka Majerová

                                                                                  Roman Pasovský

 

 za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován(a) členem Školské rady SŠ a JŠ Volyně v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

                                                        Ing. Václav Valhoda 

                                                        Ilona Myslivcová

                                                        Bc. Miloslava Benediktová