Obchodná akadémia Prievidza, Slovensko

 Obchodná akadémia  Prievidza

  V loňském školním roce 2010/2011 proběhla návštěva skupiny našich studentů v partnerské slovenské škole v Prievidzi. Ubytování a stravu zajistil domov mládeže v Prievidzi. Pro všechny zúčastněné studenty byl připraven  bohatý program. Tato návštěva je začátkem spolupráce obou škol, která bude pokračovat milou návštěvou slovenských studentů u nás.

     Společný projekt