Světová škola

Obhájili jsme titul Světová škola. Pod vedením Mgr. Romany Šafránkové a týmu našich studentů jsme obhájili titul Světová škola.

Světová škola je místem, kde

globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy

se studenti pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě

studenti, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice

studenti identifikují místní problémy s globálním přesahem a snaží se o jejich řešení

je nejméně jedenkrát ročně uspořádána akce s cílem přispět k řešení vybraného problému

 

 

Další informace