Upozornění pro studenty 3. a 4. ročníků

 

Upozornění pro žáky 3. ročníků
 
Žáci 3. ročníků se: 1. zdravotním postižením ( tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení )
2. zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání)
musí v letošním školním roce, pokud budou u státní maturity 2010/2011 vyžadovat zvláštní přístup, absolvovat kontrolní vyšetření.
 
 
Co dělat?
 
  1. Navštívit výchovnou poradkyni (Mgr.Jitka Hrušková, kabinet č.2, 2. patro) a vyžádat si dotazník k vyšetření.
  2. Objednat se do příslušné PPP na kontrolní vyšetření. Tělesně, zrakově a sluchově postižení do Arpidy.
  3. Do 15.11.2011 podat žádost řediteli školy o zvláštní přístup u státní maturitní zkoušky a k žádosti přiložit zprávu o vyšetření/posudek.
  4. Za nezletilé žáky žádají kontrolní vyšetření rodiče.

 

Další informace