Úspěchy školy

1. místo Horažďovický větrník

Dne 16.dubna 2019 získala naše děvčata Barbora Fléglová a Barbora Zýmová za svůj perníkový hrad 1. místo v soutěži cukrářů Horažďovický větrník. Oběma dívkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Další informace
Galerie: 

3. místo v basketbalu děvčat

Dne 20.11.2018 na středoškolských hrách ve Strakonicích naše děvčata pod vedením Mgr. Jany Hůlovcové v basketbalovém turnaji vybojovala 3. místo. Gratulujeme !

Další informace

3. místo ve volejbalu děvčat

Dne 6.12.2018 proběhl na VOŠ a SPŠ Volyně turnaj ve volejbalu. Naše děvčata pod vedením Mgr. Jany Hůlovcové obsadila krásné 3. místo. Gratulujeme!

Další informace

3. místo basketbalový turnaj

Dne 20.11.2018 se družstvo našich dívek zúčastnilo basketbalového turnaje ve Strakonicích. Děvčata si svým výkonem zajistila krásné 3. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

1. místo okresní kolo florbalového turnaje

Dne 2.11.2018 naše děvčata obsadila ve florbalovém turnaji ve Strakonicích 1. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v kole krajském.

Světová škola

Obhájili jsme titul Světová škola. Pod vedením Mgr. Romany Šafránkové a týmu našich studentů jsme obhájili titul Světová škola.

Světová škola je místem, kde

globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy

se studenti pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě

studenti, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice

studenti identifikují místní problémy s globálním přesahem a snaží se o jejich řešení

Další informace

Lehkoatletický pohár

Dne 18.9.2018 se naši žáci zúčastnili lehkoatletického poháru v Blatné.  Družstvo obsadilo 4. místo.  Pavla Brejchová získala dvě druhá místa. Děkujeme všem za reprezentaci školy a všem účastníkům blahopřejeme.

YPEF Mladí lidé v evropských lesích

Naše družstva tvořená studenty přírodovědného lycea sei v letošním roce zúčastnila soutěže YPEF Young people in European forests. V konkurenci studentů lesnických škol obstáli naši studenti velmi dobře. SLŠ Písek pro ně připravilo velmi zajímavý doprovodný program.

2. místo okresní kolo Florbal dívky

Dne 31.1.2018 naše děvčata obsadila 2. místo v okresním kole florbalu. Gratulujeme!

2.místo Horažďovický větrník

Naše studentky Viktorie Stumbauerová a Tereza Kalinová  z 2. ročníku oboru cukrář  obsadily na tradiční cukrářské soutěži Horažďovický větrník krásné druhé místo. Gratulujeme!