Úspěchy školy

1. místo v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce

Studentka Stanislava Jarabicová z VS2.A se v letošním ročníku Konverzační soutěže v ruském jazyce umístila v krajském kole na nádherném 1. místě. Svým výkonem zastínila naše další reprezentanty - Evu Bosákovou z EP2.A na 9. místě, Simonu Markovcovou z PL2.A  na 4. místě, Kláru Coufalíkovou z SC2.A na 6. místě. V další kategorii děkujeme za reprezentaci Kristýně Kotáskové a Michaele Kuncové.

3. místo v krajském kole v opisu

3. místo v  Krajském  kole Mistrovství ČR grafických předmětů v disciplíně Opis obsadila Pavla Ťuková ze třídy VS4.A. Soutěž se konala 19.3.2013 zde ve Volyni.

2. místo v literární soutěži

Jan Otýs, žák EP2.A, získal v literární soutěži Psaní pod Černou věží o cenu "Jihočeská žabka" 2. místo mezi 56 účastníky. Čestné uznání přidala žákyně SC1.A Jana Hofmanová.
Blahopřejeme.

 

Tabule pro školu v Africe

Naše škola koupila z peněz utržených prodejem fairtradových valentýnských bonbonů tabuli pro školu v Africe. Děti potřebují psací potřeby, sešity, pana učitele a také TABULI. Bez ní to zkrátka nejde. Tímto skutečným dárkem chceme podpořit snahu Člověka v tísni změnit poměry v chudých afrických zemích a umožnit vzdělání i těm nejchudším dětem.

www.skutecnydarek.cz

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

V krajském kole v konverzační soutěži v ruském jazyce v českých Budějovicích  nás reprezentovalo šest studentek. Všechny se zhostili svého úkolu velmi dobře. Nejlépe se umístila studentka 2. ročníku Veřejnosprávní činnosti Stanislava Jarabicová, která skončila na prvním místě. Bohužel bez postupu do celostátního kola.

Středoškolské hry ve florbale

Na středoškolských hrách ve florbale dne 28.1.2013  ve Strakonicích obě naše družstva - hoši i dívky obsadila krásná 3. místa. Gratulujeme!

Přírodovědný klokan

Dne 17.10.2012 se konalo celostátní kolo soutěže Přírodovědný klokan. V naší škole se zúčastnilo 18 studentů 1. a 2. ročníků. Na první tři místa obsadili:

1. místo Jonáš Fiala PL2.A

2. místo Barbora Hankovcová   EL1.A

3. místo Sandra Nováková PL2.A

Blahopřejeme !

Čestné uznání Hospodářské komory ČR

Naše škola také v letošním školním roce obdržela Čestné uznání Hospodářské komory za vysokou úroveň odborné přípravy žáků v oboru Cukrář. Toto ocenění jsme získali již po deváté.

Atletické závody Corny

Dne 20.9.2012 se konaly atletické závody Corny v Blatné. Naše družstvo studentek obsadilo pěkné 3. místo. Blahopřejeme!!!

2. místo v krajském kole Prezentiády

Dne 18.4.2012 se v naší škole konalo krajské kolo soutěže Prezentiáda. Z e školních kol postoupilo z 15 přihlášených 12 týmů.Tématem prezentace byl Můj nový předmět. 1. místo si z Volyně odvezlo družstvo Jindřichova Hradce Peli(K)ani. Na druhém místě pak družstvo SŠ a JŠ Volyně Totální nasazení tvořený studenty Terezou Kramlovou, Martinem Hasenörlem a  Sandrou Novákovou. Třetí příčku si z Volyně odvezli Circle opět z Jindřichova Hradce.Další informace na prezentiada.cz.

Blahopřejeme!