Úspěchy školy

Atletické závody Corny

Dne 20.9.2012 se konaly atletické závody Corny v Blatné. Naše družstvo studentek obsadilo pěkné 3. místo. Blahopřejeme!!!

2. místo v krajském kole Prezentiády

Dne 18.4.2012 se v naší škole konalo krajské kolo soutěže Prezentiáda. Z e školních kol postoupilo z 15 přihlášených 12 týmů.Tématem prezentace byl Můj nový předmět. 1. místo si z Volyně odvezlo družstvo Jindřichova Hradce Peli(K)ani. Na druhém místě pak družstvo SŠ a JŠ Volyně Totální nasazení tvořený studenty Terezou Kramlovou, Martinem Hasenörlem a  Sandrou Novákovou. Třetí příčku si z Volyně odvezli Circle opět z Jindřichova Hradce.Další informace na prezentiada.cz.

Blahopřejeme!

 

3. místo ve volejbalu

Dne 21.3.2012 se družstvo studentek naší školy zúčastnilo Turnaje středních škol ve Strakonicích. Svým výkonem se probojovali až na 3. místo. Blahopřejeme!

Další informace

2. místo v Okresním kole Olympiády z českého jazyka

Dne 21.3.2012 se ve Strakonicích konalo Okresní kolo Olympiády z českého jazyka, kde nás reprezentovaly studentky Martina Zdichyncová a Tereza Kramlová. Obě dobře obstáli se svými znalostmi: Martina Zdichyncová obsadila pěkné 12 - 13. místo. Tereza Kramlová se probojovala na 2. místo a bude naši školu reprezentovat v krajském kole. Oběma studentkám blahopřejeme.

Další informace

Pavel Lukas Pospisil - 1. místo v krajském kole Konverzační soutěže ve španělštině

V krajském kole Konverzační soutěže ve španělském jazyce nás reprezentovali 4 studenti ve dvou kategoriích.

V 1. kategorii Lukas Pospisil z 2. ročníku Ekonomiky a podnikání a Lucie Szederová z 2. ročníku Sociální činnosti. V kategorii starších studentů pak Maria Pospisil ze 4. ročníku Veřejnosprávní činnosti a Irina pospisil z přírodovědného lycea 4. ročník. Všichni studenti se svého úkolu zhostili velice dobře. Nejlépe však obstál Lukas Pospisil, který obsadil ve své kategorii 1. místo a postupuje tak do ústředního kola, kde bude reprezentovat Jihočeský kraj. Gratulujeme!

Další informace

Krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce

Naši školu reprezentovali v této soutěži dvě studentky Frederika Slezáková  a Eva Bosáková. Obě děvčata se umístili v silné konkurenci na 4. a 5. místě. Gratulujeme

Další informace

Okresní kolo basketbalového turnaje SŠ děvčat

Dne 14.2.2012 se uskutečnilo okresní kolo basketbalového turnaje SŠ kategorie děvčat. Naše děvčata obsadila nádherné 2. místo. Blahopřejeme!

Další informace

Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka

Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka proběhlo dne 16.2.2012 ve Strakonicích. Naši školu reperezentovali dva studenti  - Tanya Volodina a Milan Kovář. V silné konkurenci obsadila se svými výkony Tanya Volodina 4. místo a Milan Kovář 5.-6. místo. Blahopřejeme !

Další informace

Okresní kolo Olympiády z německého jazyka

V okresním kole Olympiády z německého jazyka naši školu reprezentovaly studentky Nela Pechová  a Iveta Stratorská. Obě děvčata dokázala obhájit své znalosti mezi studenty gymnázií  - Nela Pechová obsadila se ztrátou 0,5 bodu čtvrté místo a Iveta Stratorská skončila na desátém až jedenáctém místě. Blahopřejeme!

Další informace

Certifikát Světová škola

Dne 1.2.2012 byl tým studentů zapojený do projektu Světová škola 2, který zaštiťuje Člověk v tísni, odměněn za svou dvouletou práci. Naše škola získala certifikát, který ji opravňuje nazývat se Světovou školou. Je to známka toho, že studenti i zaměstnaci školy nejsou lhostejní k problémům druhých.

Další informace