Úspěchy školy

Školní kolo Olympiády ze zeměpisu

Dne 4.3.2010 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády pod vedením Mgr.Romany Šafránkové. Soutěže se zúčastnilo 24 studentů. Do okresního kola, které se koná 17.3.2010 ve Strakonicích postupují:

Petr Ptáček PL4.A

Jiří Šabek PL4.A

Petr Furiš PL4.A

Blahopřejeme!

Školní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Dne 2.3.2010 proběhlo školní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Do krajského kola, které se koná 24.3.2010 v Sezimově Ústí, postoupila tato děvčata:

Lenka Landová SP2.A

Nikola Cihlářová SP1.A

Irena Babková  VS2.A

Blahopřejeme!

Školní kolo Olympiády z anglického jazyka

Dne 12.2.2010 proběhlo školní kolo Olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo 11 vybraných studentů školy. První místo obsadil Jan Kotrba VS2.A, druhé místo Tania Volodina VS1.A  a Irina Pospisil z PL2.A. Gratulujeme!

Další informace

3.místo družstev na mezinárodní soutěži cukrářů v Bratislavě

Ve dnech 21.1.2010 až 23.1.2010 se družstvo cukrářů z naší školy zúčastnilo mezinárodní soutěže "O bratislavský rožok" v Bratislavě. Soutěž pořádá Cech cukrárov a pekárov.V letošní velmi silné konkurenci se našim děvčatům pod vedením paní Hany Jariabkové a Blanky Hrašové podařilo získat 3. místo v soutěži družstev. Navíc naše škola obdržela čestné uznání za přípravu mládeže.  Úspěšné družstvo tvořila děvčata : Helena Kotrčová, Jitka Nová z CU2.A a Karolina Motlochová z CP3.A. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

2. místo na Gastrofestu v Českých Budějovicích

V sobotu 21.11.2009  byla naše expozice na Gastrofestu v Českých Budějovicích oceněna druhým místem. Za zapůjčení svatebních šatů děkujeme salónu Afrodité Strakonice(www. afrodite-strakonice.cz)

Další informace
Galerie: 
P1110408.JPG

1. místo v okresním kole Středoškolských her ve volejbalu

Blahopřejeme našim děvčatům, která pod vedením paní Mgr.Jany Hůlovcové dne 18.11.2009 získala 1. místo v okresním kole Středoškolských her ve volejbalu ve Strakonicích a postupují do krajského kola.

Soupiska:

Martina Voráčková   OP2.A

Nikola Šoulová         OP2.A

Jana Čejková           OP2.A

Barbora Karlovcová   OP2.A

Lenka Candrová       SP3.A

Lenka Petrášková     SP 3.A

Diplom volejbal

Grant Modernizace výuky handicapovaných žáků s podporou notebooků

V loňslém školním roce získala škola  grant ve výší 144 000 Kč v grantovém programu Jihočeského kraje Modernizace výuky na školách na nákup 12 ks notebooků.Tyto notebooky mají pomoci handicapovaným žákům lépe zvládnouz učební nároky.

Grant Jihočeského kraje Modernizace výuky přírodovědných předmětů

V uplynlém školním roce se nám podařilo získat grant Jihočeského kraje ve výši 118 524 Kč na nákup doplňků Pasco k interaktivním tabulím pro moderní a názornou výuku ekologie, fyziky, chemie a biologie na střední škole i odborném učilišti.

Olympiáda z českého jazyka

Klára Kunclová, žáyně  3. ročníku oboru vzdělání Sociálně správní činnost, se umístila na 3. místě v okresním kole olympiády v českém jazyce konané dne 16. 3. 2009 ve Strakonicích.

3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády

Petr Ptáček, žák  3. ročníku oboru vzdělání Přírodovědné lyceum, se umístil na 2. místě v okresním kole Zeměpisné olympiády konané dne 18. 3. 2009 ve Strakonicích.

Petru Ptáčkovi byl také 14. dubna  2009 udělen diplom za úspěšné řešení testů v krajském kole zeměpisné olympiády kategorie D.