Úspěchy školy

Školní kolo Olympiády z anglického jazyka

Dne 12.2.2010 proběhlo školní kolo Olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo 11 vybraných studentů školy. První místo obsadil Jan Kotrba VS2.A, druhé místo Tania Volodina VS1.A  a Irina Pospisil z PL2.A. Gratulujeme!

Další informace

3.místo družstev na mezinárodní soutěži cukrářů v Bratislavě

Ve dnech 21.1.2010 až 23.1.2010 se družstvo cukrářů z naší školy zúčastnilo mezinárodní soutěže "O bratislavský rožok" v Bratislavě. Soutěž pořádá Cech cukrárov a pekárov.V letošní velmi silné konkurenci se našim děvčatům pod vedením paní Hany Jariabkové a Blanky Hrašové podařilo získat 3. místo v soutěži družstev. Navíc naše škola obdržela čestné uznání za přípravu mládeže.  Úspěšné družstvo tvořila děvčata : Helena Kotrčová, Jitka Nová z CU2.A a Karolina Motlochová z CP3.A. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

2. místo na Gastrofestu v Českých Budějovicích

V sobotu 21.11.2009  byla naše expozice na Gastrofestu v Českých Budějovicích oceněna druhým místem. Za zapůjčení svatebních šatů děkujeme salónu Afrodité Strakonice(www. afrodite-strakonice.cz)

Další informace
Galerie: 
P1110408.JPG

1. místo v okresním kole Středoškolských her ve volejbalu

Blahopřejeme našim děvčatům, která pod vedením paní Mgr.Jany Hůlovcové dne 18.11.2009 získala 1. místo v okresním kole Středoškolských her ve volejbalu ve Strakonicích a postupují do krajského kola.

Soupiska:

Martina Voráčková   OP2.A

Nikola Šoulová         OP2.A

Jana Čejková           OP2.A

Barbora Karlovcová   OP2.A

Lenka Candrová       SP3.A

Lenka Petrášková     SP 3.A

Diplom volejbal

Grant Modernizace výuky handicapovaných žáků s podporou notebooků

V loňslém školním roce získala škola  grant ve výší 144 000 Kč v grantovém programu Jihočeského kraje Modernizace výuky na školách na nákup 12 ks notebooků.Tyto notebooky mají pomoci handicapovaným žákům lépe zvládnouz učební nároky.

Grant Jihočeského kraje Modernizace výuky přírodovědných předmětů

V uplynlém školním roce se nám podařilo získat grant Jihočeského kraje ve výši 118 524 Kč na nákup doplňků Pasco k interaktivním tabulím pro moderní a názornou výuku ekologie, fyziky, chemie a biologie na střední škole i odborném učilišti.

Olympiáda z českého jazyka

Klára Kunclová, žáyně  3. ročníku oboru vzdělání Sociálně správní činnost, se umístila na 3. místě v okresním kole olympiády v českém jazyce konané dne 16. 3. 2009 ve Strakonicích.

3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády

Petr Ptáček, žák  3. ročníku oboru vzdělání Přírodovědné lyceum, se umístil na 2. místě v okresním kole Zeměpisné olympiády konané dne 18. 3. 2009 ve Strakonicích.

Petru Ptáčkovi byl také 14. dubna  2009 udělen diplom za úspěšné řešení testů v krajském kole zeměpisné olympiády kategorie D.

Okresní kolo volejbalu

Družstvo dívek se dne 21. 4. 2009 zúčastnilo okresního kola volejbalového turnaje středních škol a obsadilo 3. místo.

Náš celorepublikový úspěch v literární soutěži

Pavla Uhlířová (19 let) z Milevska studuje čtvrtým rokem obor vzdělání Sociálně správní činnost. Již od základní školy ji baví skládat básně. Se svým dílem básní Emigrantská postoupila do nejužšího výběru                v   hodnocení literárních prací soutěže „Žijeme na jedné Zemi – Všeobecná deklarace lidských práv jako nejvýznamnější dokument 20. století“.