Úspěchy školy

1. místo v okresním kole Středoškolských her ve volejbalu

Blahopřejeme našim děvčatům, která pod vedením paní Mgr.Jany Hůlovcové dne 18.11.2009 získala 1. místo v okresním kole Středoškolských her ve volejbalu ve Strakonicích a postupují do krajského kola.

Soupiska:

Martina Voráčková   OP2.A

Nikola Šoulová         OP2.A

Jana Čejková           OP2.A

Barbora Karlovcová   OP2.A

Lenka Candrová       SP3.A

Lenka Petrášková     SP 3.A

Diplom volejbal

Grant Modernizace výuky handicapovaných žáků s podporou notebooků

V loňslém školním roce získala škola  grant ve výší 144 000 Kč v grantovém programu Jihočeského kraje Modernizace výuky na školách na nákup 12 ks notebooků.Tyto notebooky mají pomoci handicapovaným žákům lépe zvládnouz učební nároky.

Grant Jihočeského kraje Modernizace výuky přírodovědných předmětů

V uplynlém školním roce se nám podařilo získat grant Jihočeského kraje ve výši 118 524 Kč na nákup doplňků Pasco k interaktivním tabulím pro moderní a názornou výuku ekologie, fyziky, chemie a biologie na střední škole i odborném učilišti.

Olympiáda z českého jazyka

Klára Kunclová, žáyně  3. ročníku oboru vzdělání Sociálně správní činnost, se umístila na 3. místě v okresním kole olympiády v českém jazyce konané dne 16. 3. 2009 ve Strakonicích.

3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády

Petr Ptáček, žák  3. ročníku oboru vzdělání Přírodovědné lyceum, se umístil na 2. místě v okresním kole Zeměpisné olympiády konané dne 18. 3. 2009 ve Strakonicích.

Petru Ptáčkovi byl také 14. dubna  2009 udělen diplom za úspěšné řešení testů v krajském kole zeměpisné olympiády kategorie D.

Okresní kolo volejbalu

Družstvo dívek se dne 21. 4. 2009 zúčastnilo okresního kola volejbalového turnaje středních škol a obsadilo 3. místo.

Náš celorepublikový úspěch v literární soutěži

Pavla Uhlířová (19 let) z Milevska studuje čtvrtým rokem obor vzdělání Sociálně správní činnost. Již od základní školy ji baví skládat básně. Se svým dílem básní Emigrantská postoupila do nejužšího výběru                v   hodnocení literárních prací soutěže „Žijeme na jedné Zemi – Všeobecná deklarace lidských práv jako nejvýznamnější dokument 20. století“.

Obraz z marcipánu "Evropská unie"

Obraz z marcipánu „Evropská unie“

 
Obraz z marcipánu se skládá ze 60ti plátů korpusu – 19 dílů skládaných v celek Celková hmotnost obrazu z marcipánu – 130 kg.

Celostátní matematická soutěž

V dubnu 2009 se čtyři naši studenti zúčastnili Celostátní matematické soutěže v Českých Budějovicích. Studenti Michal Daněk a Iveta Kovandová z 1. ročníku Přírodovědného lycea obsadili 14. a 17. místo v kategorii 1. ročníků studijních oborů. V ntéto kategorii se zúčastnilo celkem 389 studentů. Blahopřejeme!!!

Mezinárodní cukrářská soutěž o „Najlepší Bratislavský rožok“ Bratislava 22. 1. – 25. 1. 2009

Blahopřejeme žákyním 3. ročníku oboru vzdělání Cukrář – výroba Tereze Francové, Janě Králové a Lence Kroupové, které pod vedením učitelky odborného výcviku paní Blanky Hrašové vzorně reprezentovaly ve dnech 22. 1. – 25. 1. 2009  naši školu v mezinárodní soutěži v Bratislavě a umístily se na 2. místě za soutěžícími z Maďarska. Soutěžilo 9 účastníků z Rakouska, Maďarska, Slovenska a z Čech jsme byli jediní.