Vedení a zaměstnanci školy, ustanovené funkce

Ředitelka školy:         PaedDr. Eva Klasová

Zástupce ředitele:    Mgr. Lenka Hlinšťáková

                                  Ing. Marie Náhlíková

Vedoucí pracovník  spisové administrativní služby a krizového řízení:   Lenka Koláčková     

Vedoucí školní prodejny cukrářských výrobků:   Miluše Karešová

Hospodářka a personální agenda:    Ivana Šišková

Vedoucí školní jídelny:     Renata Pekárková

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz celé školy, vedoucí pracovník ICT:            Ing. Dana Krsková 

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:  Hana Jariabková

Učitel odborného výcviku:                       Blanka  Hrašová

                                                   Miluše Karešová

                                                   Eva Šefránková

                                           

Výchovný poradce a protidrogový koordinátor školy:                                                                                                   Mgr. Jitka  Hrušková 

Environmentální koordinátor:    Mgr. Pavla Bartušková

Školník, správce budov:           Václav Krýcha

                                             Miloš Drha

Správce počítačové sítě:          Ing. Oldřich Smola

                                             Ing. Luboš Počinek

Učitelský sbor:

PaedDr. Eva Klasová, ředitelka školy   -  statistika a demografie, fyzika

Ing. Marie Náhlíková, zástupce ředitele -   právo, veřejná správa, ekonomika

Mgr. Lenka Hlinšťáková, zástupce ředitele  -matematika, fyzika, základy společenských věd, personalistika

Mgr.Pavla Bartušková -chemie, biologie, ekologie,základy přírodních věd, technologické procesy,člověk a prostředí, základy ekologie, aplikovaná biologie a chemie, seminář z biologie a chemie, seminář z přírodních věd

Mgr.Jana Benešová - matematika,informační a komunikační technologie, základy společenských věd

Jindra Bromová - anglický jazyk,základy společenských věd

Ing. Jitka Drhová - výpočetní technika, informační technologie,    stroje  a zařízení, suroviny, zemědělství,člověk a prostředí, informační a komunikační technologie, technologie, zdravotní výchova

Mgr. Julie Filipová  -dějepis, španělský jazyk, veřejná správa, právo

Mgr. Jitka Hrušková   - Český jazyk a literatura

Mgr. Jana Hůlovcová Tělesná výchova, tělesná výchova -zdravotní tělesná výchova, základy společenských věd

Mgr. Eliška Hynková Psychologie,  pedagogika a speciální pedagogika

Mgr. Eva Kalíšková-     Matematika, psaní na elektronické klávesnici

Ing. Marie Kočová  Chemie, suroviny, seminář z přírodních věd

Ing. Jarmila Kopková  - Německý jazyk, konverzace z německého jazyka, ekonomika, anglický jazyk, sociální politika a sociální zabezpečení

Mgr. Vladimíra Košťálová -   Zdravotní nauka, pečovatelství, sociální péče, psychologie, aplikovaná psychologie,pedagogika a speciální pedagogika

Ing. Eva Niebauerová -Německý jazyk, odborné kreslení, propagace, estetická výchova, organizace volného času,konverzace z německého jazyka,

Ing. Luboš Počinek  - tělesná výchova,  informační a komunikační technologie, český jazyk, občanská nauka

Mgr. Irena Počinková- Anglický jazyk, dějepis, ruský jazyk,poslech a psaní v jazykové škole, konverzace z anglického jazyka

JUDr. Hana Řáhová -  právní nauka, právo, veřejná správa

Ing. Oldřich Smola    informační a komunikační technologie

Mgr. Romana Šafránková  -     Německý jazyk, zeměpis, konverzace z německého jazyka, ruský jazyk, seminář ze zeměpisu

Mgr. Ivana Špilerová Německý jazyk, český jazyk a literatura,  konverzace z německého jazyka,čeština pro cizince

Ing. Jiřina Vilánková -   Účetnictví, obchodní provoz, sociální politika,hospodářské výpočty, ekonomika a základy podnikání, ekonomika, technika prodeje, fiktivní firma

Mgr. Naděžda Vojtíková-Dvořáková- Anglický jazyk, poslech a psaní v jazykové škole, poslech a psaní v jazykové škole, základy společenských věd

Ing. Hana Voldřichová   -  Ekonomika, písemná a elektronická komunikace,  veřejné finance

Mgr. Galina Volodina - Anglický jazyk, ruský jazyk ( rodilá mluvčí - Moskva, Rusko)

Ing. Pavla Žižková   - Účetnictví, ekonomika, sociální zabezpečení, veřejné finance, cvičení z účetnictví, ekonomika, základy společenských věd