Volný čas

Pro naše studenty nabízíme mnoho volnočasových aktivit:

  • pěvecký sbor Ví(q)ět
  • kickbox
  • florbal
  • volejbal
  • basketbal
  • aerobic
  • cvičení na gymnastických míčích
  • keramický kroužek
  • dovedné ruce
  • čtenářský kroužek

a mnoho dalších akcí: výtvarné dílny, výlety - lanové centrum Prachatice, besedy atd. Účast ve všech volnočasových aktivitách je zdarma.Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejsou ubytováni na Domově mládeže.

Studenti SŠ a JŠ Volyně se mohou přihlásit do odpledních jazykových kurzů  a od školy obdrží 50% slevu na kurzovném.