Výchova k uvědomělé spotřebě aneb klimatická snídaně

St, 21/02/2018

jedná se o výukový program zaměřený na pochopení vlivu spotřebního chování na změny klimatu.

Studenti získají celkový přehled o problematice klimatických změn. Dozvědí se o významu regionálních potravin, které jsou ke klimatu nejvíce šetrné. Nakoupené potraviny, které se běžně konzumují k snídani studenti posnídají. Během semináře pak společně zjišťují původ, zpracování, balení a transport jednotlivých potravin a jejich dopady na emise skleníkových plynů a globální změnu klimatu.

Celý seminář je veden badatelským způsobem. Studenti hledají způsob spotřebního chování, které nejvíce odpovídá udržitelnému rozvoji.