Výchovný poradce

Výchovné poradenství zajišťuje tým pracovníků:

 

Výchovný poradce, školní metodik prevence:

Mgr. Jitka Hrušková

Výchovný poradce je organizátorem a koordinátorem vzájemné spolupráce.

Zabezpečuje spolu s třídním učitelem prvotní kontakt jak se studenty, tak s rodiči a podle typu problému doporučuje další postup a odbornou péči.

Kontakt: SŠ a JŠ, Lidická 135, 387 01 Volyně, tel. 383 372 280, 383 372 293

Konzultační hodiny: dle dohody (pondělí – pátek)

Aprobace: český jazyk – dějepis (PF České Budějovice)

Praxe: 27 let

Postgraduální studium: výchovné poradenství (UK Praha)

 

Školní psycholog:

Mgr. Eliška Hynková

Mgr. Vladimíra Košťálová

Konzultační hodiny: úterý 8:00 - 15:00

 


 

 

 

 

 

Další informace