Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Zájem o vzdělávání uchazeče na naší škole je nutné stvrdit odevzdáním podepsaného zápisového lístku ( uchazeči obdrží na ZŠ) nejpozději do 9. května 2019 pro obor Cukrář a do 15. května 2019 pro obor Přírodovědné lyceum, Ekonomika a podnikání, Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost.

Děkujeme za váš zájem o vzdělávání na naší škole.

Další informace