Závěrečná zkouška - Cukrář

Naši žáci skládají nové závěrečné zkoušky, které mají jednotnou náročnost a strukturu pro všechny učební obory Cukrář. Součástí je i samostatná praktická odborná práce.

Další informace