Změna měsíční ceny za ubytování v domově mládeže od 1. 1. 2012

V souvislosti se změnou DPH, zvýšením cen energií a vody se od 1. 1. 2012 mění cena za ubytování v domově mládeže na 700 Kč za 1 měsíc.
 

Děkujeme za pochopení.