Učební obory

Pro žáky, kteří splnili základní povinnou školní docházku, chlapce i dívky,  nabízíme tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s obdržením výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. S možností samostatného podnikání.

Výborní studenti mohou složit zkoušky před Hospodářskou komorou a tím získat výuční list pro celou Evropskou unii. Ke každému výučnímu listu dostávají studenti Europass, což je cizojazyčný doplněk, kterým se mohou absolventi prokazovat  v zahraničí.

Spolupracujeme  Cechem cukrářů a pekařů a naší specialitou je foukaný karamel (viz Bratislavský rožok). Naši absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na nástavbovém studiu ve Strakonicích a Českých Budějovicích.

Podle nového ŠVP je obor Cukrář rozšířen o prodej !!!

Další informace
Galerie: